Palkkaustyöryhmä toteuttaa kyselyn apteekkien palkkausjärjestelmästä kehittämistarpeineen tammikuussa 2021

Palkkaustyöryhmä toteuttaa kyselyn apteekkien palkkausjärjestelmästä kehittämistarpeineen tammikuussa 2021

30.11.2020 | Ajankohtaista

Farmasialiitto ja Apta sopivat viime työehtosopimusneuvotteluissa palkkaustyöryhmän perustamisesta. Työryhmän tavoitteena on kehittää palkkausjärjestelmää siten, että se on kannustava niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Työryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 9.6.2020. Tämän tapaamisen pohjalta päädyttiin toteuttamaan kysely palkkausjärjestelmästä ja sen kehittämistarpeista. Farmasialiiton ja Aptan yhteisen kyselyn toteuttajaksi valittiin Mandatum Life Palvelut Oy:n Palkitsemispalvelut. 

Kysely toteutetaan 11.1.–31.1.2021. Kysely lähetetään apteekkareille sekä apteekkien luottamusmiehille, yhdyshenkilöille ja otokselle Farmasialiiton apteekeissa työskentelevää jäsenistöä. Tarkastathan siis, että tietosi ovat jäsenportaali Morttelissa (https://mortteli.crmieportal.com/login) ajan tasalla.

Kyselyn tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja saatuja yksittäisiä vastauksia käsittelevät ainoastaan Mandatum Lifen Palkitsemispalveluiden asiantuntijat. Tulokset esitetään anonyymisti ja yleisellä tasolla siten, ettei yksittäisiä henkilöitä ole mahdollista tunnistaa.

Liity nyt
jäseneksi!