Pohjoismaiset farmasialiitot suosittelevat lääkkeiden elektronista tuoteinformaatiota koskevan lainsäädäntötyön jatkamista

Pohjoismaiset farmasialiitot suosittelevat lääkkeiden elektronista tuoteinformaatiota koskevan lainsäädäntötyön jatkamista

24.09.2021 | Ajankohtaista

Pohjoismaiset farmasialiitot (NFU, Nordisk Farmaceut Union) suosittelevat Pohjoismaita työskentelemään sen eteen, että lääkkeiden elektroninen tuoteinformaatio saataisiin käyttöön. Elektroninen tuoteinformaatio sisältää pakkausselosteen, valmisteyhteenvedon ja myyntipäällysmerkinnät. Pakkausseloste on tarkoitettu asiakkaalle, ja normaalisti se on paperisena tulosteena mukana lääkepakkauksessa.  

NFU:n käsityksen mukaan asteittainen ja hallittu siirtyminen paperisesta sähköiseen muotoon hyödyttää yleistä potilasturvallisuutta ja lääkepulaa ja voi johtaa lääkejätteen vähenemiseen.

- Elektroninen tuoteinformaatio mahdollistaa sen, että tieto lääkkeen hyödyistä ja haitoista on ajan tasalla. Tämän lisäksi hyötyihin kuuluu esimerkiksi se, että fonttia on mahdollista suurentaa, jolloin myös heikosti näkevät pystyvät lukemaan pakkaustiedon, Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja toteaa. 

-Tutkimusten mukaan yksi syy lääkkeiden saatavuushäiriöille on markkinoiden pieni koko. Elektroninen tuoteinformaatio mahdollistaa lääkepakkauksen tuonnin suuremmille markkinoille esimerkiksi yhteisesti Pohjoismaihin. Tämä ei kuitenkaan poista kaikkia lääkkeiden saatavuushäiriöitä, Antti Kataja muistuttaa.

Pohjoismaiset farmasialiitot suosittelevat, että ePI: n lainsäädäntötyötä jatketaan. Koska yhä useammilla lääkkeillä on keskitetty myyntilupa, työtä olisi jatkettava EU: n tasolla ja Pohjoismaiden tulisi tukea tätä.

Euroopan lääkevirasto on jo aloittanut ePI -työn. Euroopan mailla on erilaiset lähtökohdat ePI: n käyttämiselle, mutta pohjoismaisten farmasialiittojen käsityksen mukaan Pohjoismaat voisivat toimia ePI: n testauspaikkoina.

Pohjoismaisten farmasialiittojen lausunto sähköistä pakkaustietoa koskevan lainsäädäntötyön jatkamisesta:
https://www.farmasialiitto.fi/edunvalvonta/lausunnot-ja-kannanotot/pohjoismaisten-farmasialiittojen-lausunto-laakkeiden-elektronista-tuoteinformaatiota-koskevan-lainsaadantotyon-jatkamisesta

Lisätietoja:
Antti Kataja
puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto ry
antti.kataja (a) farmasialiitto.fi
040 648 4521

 

Liity nyt
jäseneksi!