Saarijärven apteekki voitti yhteishengellään Oppiva työyhteisö 2017 -palkinnon

Saarijärven apteekki voitti yhteishengellään Oppiva työyhteisö 2017 -palkinnon

20.11.2017 | Ajankohtaista

Saarijärven apteekissa henkilöstön hyvä yhteishenki ja erilaiset kehityshankkeet näkyvät asiakkaille osaavana ja parempana asiakaspalveluna. Marraskuussa 140 vuotta täyttävässä apteekissa on inhimillinen ja  toinen toistaan tukeva ilmapiiri. Oppiva työyhteisö -palkinto kruunaa apteekin juhlavuoden ja kannustaa jatkamaan kehitystyötä myös tulevaisuudessa.

Apteekki on ammattilaisten työpaikka, jonka hyvä työilmapiiri ja -hyvinvointi välittyvät asiakkaille laadukkaana asiakaspalveluna. Saarijärven apteekissa henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu jo pitkään ja monipuolisesti. Apteekin paikallisilta asukkailta ja mökkiläisiltä saama asiakaspalaute on ollut hyvin kannustavaa.

– Olen työskennellyt Saarijärven apteekissa 14 vuoden ajan. Meillä on sinä aikana jatkuvasti ja määrätietoisesti kehitetty apteekin toimintaa sekä henkilökunnan osaamista. Olemme myös jo pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä Saarijärven terveyskeskuksen kanssa. Uskon, että nimenomaan monipuolinen ja pitkäaikainen kehittämistoimintamme teki Oppiva työyhteisö -palkinnon valintaraatiin vaikutuksen, sanoo Saarijärven apteekin apteekkari Pirjo Mäkelä.

Osaava henkilöstö jakaa terveystietoa aktiivisesti apteekin ulkopuolella

Hyvä työilmapiiri näkyy apteekin arjessa käytännössä. Työntekijät arvostavat toisiaan, mikä näkyy haluna auttaa muita ja myös vastuuna muiden työntekijöiden jaksamisesta. Lisäksi kaikki ovat innokkaita oppimaan lisää uusia tietoja ja taitoja koulutusten kautta. Jokaiselle työntekijälle räätälöidään koulutussuunnitelma vuosittain.

Saarijärven apteekin henkilöstö myös jakaa omaa osaamistaan paikkakunnalla. Apteekin ihmiset ovat tuttu näky useiden paikallisyhdistysten tilaisuuksissa esiintyjinä.

– Meitä apteekkilaisia on Saarijärvellä 15 henkeä, joista kaksi on proviisoreita, yhdeksän farmaseutteja ja neljä henkilöä vastaa apteekin teknisestä puolesta. He kaikki ovat aktiivisesti ja tasapuolisesti mukana työyhteisön kehittämisessä. Nimenomaan henkilöstö oli avainasemassa myös Oppiva työyhteisö -hakemuksen täyttämisessä ja lähettämisessä, huomauttaa Mäkelä.

Saarijärven apteekki on hakenut palkintoa jo kerran aikaisemmin muutama vuosi sitten. Palkinnon saaminen oli iloinen yllätys, vaikka henkilöstöllä oli vahva tunne siitä, että paljon hyvää työtä on tehty. Palkintorahat apteekin henkilökunta aikoo käyttää koko henkilöstöä kehittävään koulutukseen ja työhyvinvointiin.

Asiakaslähtöisyys ja avoimuus tuottavat tuloksia

Farmasian oppimiskeskus ja Oppiva työyhteisö -palkintoraati korostavat valinnassaan asiakaslähtöisyyden merkitystä. Asiakaslähtöistä organisaatiota johdetaan tehokkaasti ja vastuuta jakamalla. Avoimuus on erittäin tärkeä arvo oppivassa yhteisössä.

– Lääkealan ammattilaisten osaamista tulisi hyödyntää yhä laajemmin asiakkaiden hyväksi lääkehoitoihin sitouttamisessa ja terveyden edistämisessä. Näin Saarijärven apteekissa tehdään ja tarjolla on asiantuntijapalveluita ja osaamista muun muassa lääkehoidon arviointeihin, terveysliikuntaan ja lääkehoidon ohjaukseen, muistuttaa Heli Haaponiemi Farmasian oppimiskeskuksesta.

Lisätietoja:

Saarijärven apteekki
apteekkari Pirjo Mäkelä
p. 014 5252708
pirjo.makela@apteekit.net

Farmasian oppimiskeskus ry                 
vt. toiminnanjohtaja Heli Haaponiemi
p. 040 722 4749
heli.haaponiemi@fok.fi

Oppiva työyhteisö -palkinnon myöntää Suomen messusäätiö ja jakaa hakemusten perusteella Farmasian oppimiskeskus ry (FOK). Valintaraati koostuu farmasian alan ammattilehtien päätoimittajista ja FOKin asiantuntijoista. Palkinnolla kannustetaan lääkealan työyhteisöjä kehittämään osaamistaan ja hyödyntämään sitä asiakkaiden parhaaksi. Se myönnetään työyhteisölle, jossa panostetaan suunnitelmallisesti osaamisen kehittämiseen sekä ylläpidetään työhyvinvointia ja kehitysmyönteisyyttä. Palkittava työyhteisö tarjoaa asiakkailleen lisäarvoa tuottavia palveluita, kehittää lääkealan ammattilaisen asiantuntijaroolia sekä on aktiivisesti vuorovaikutuksessa eri sidosryhmiensä kanssa. Palkinnon arvo on 3000 euroa. Tunnustuspalkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2013.

Farmasian oppimiskeskus ry (FOK) on yhdeksän lääkealan toimijan muodostama yleishyödyllinen yhteisö. Oppimiskeskuksen tavoitteena on tuottaa laadukasta ja oppimista aktivoivaa koulutusta ja kannustaa osallistujia elinikäiseen oppimiseen ja opiskeluun. Se järjestää vuosittain farmasian alan suurimman tapahtuman Farmasian Päivät.

www.fok.fi
www.farmasianpaivat.fi

 

Liity nyt
jäseneksi!