Sinustako luottamusmies?

Sinustako luottamusmies?

09.08.2019 | Ajankohtaista

Jokaisessa työpaikassa on nykypäivänä tarpeellista olla luottamusmies. 

Luottamusmies pääsee vaikuttamaan muun muassa seuraaviin asioihin:

  • kehittämään apteekin toimintaa ja työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä
  • edistämään ja ylläpitämään työrauhaa
  • välittämään tietoja työnantajan ja edustamiensa työntekijöiden välillä
  • edustamaan Farmasialiittoon järjestäytyneitä työntekijöitä työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa
  • osallistumaan paikallisten sopimusten tekemiseen
  • osallistumaan paikallisten erimielisyyksien selvittämiseen.

Luottamusmies mahdollistaa myös aktiivisen ja ajantasaisen tiedotuksen liitosta jäsenistölle. Tänä syksynä on tulossa esimerkiksi apteekkeja koskevat työehtosopimusneuvottelut. Samoin tiedotus ja asioiden selvittely toimii myös toisinpäin usein aktiivisemmin kuin yhden jäsenen voimin tehtynä. Paikallisen sopimisen lisäämiseen tähdätään valtakunnan ylemmillä tasoilla, ja nämä sopimukset kannattaa aina tehdä luottamusmiehen johdolla, jotta kaikki tarvittava on huomioitu. Luottamusmiehen asema perustuu luottamusmiessopimukseen, ja luottamusmies nauttii lain ja sopimusten nojalla irtisanomissuojaa. Luottamusmies on oikeutettu käyttämään työaikaa tehtäviensä hoitamiseksi. 

Luottamusmieheksi ryhtymiseksi ei vaadita mitään kummallisia taitoja tai tietoja. Uusi luottamusmies tarvitsee tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen muiden työntekijöiden luoton ja tuen sekä maalaisjärkeä, rehellisyyttä ja kompromissitaitoja. Muut tehtävässä tarvitut tiedot ja taidot oppii luottamusmiehille suunnatuilla palkallisilla kursseilla ja sitä mukaa kun hoidettavia tilanteita työpaikoilla tulee eteen. Yksin ei luottamusmiehen tarvitse pärjätä, vaan Farmasialiiton työsuhdeneuvonta auttaa mielellään pienissä tai isommissakin asioissa. Lisäksi luottamusmiehillä on käytössään omat Fimnet- ja Facebook-ryhmänsä verkostoitumista ja asioiden pohdiskelua varten.

Työpaikalla tulee järjestää vaalit luottamusmiehen valitsemiseksi.

Mikäli kiinnostuit, lue lisää luottamusmiestoiminnasta tai lähetä viestiä osoitteeseen jenni.lakso@farmasialiitto.fi 
 

Liity nyt
jäseneksi!