Suomen Farmasialiiton lausunto COVID-19 rokotusjärjestyksen muuttamisesta

Suomen Farmasialiiton lausunto COVID-19 rokotusjärjestyksen muuttamisesta

14.04.2021 | Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Farmasialiitto haluaa esittää huolen siitä, ettei terveydenhuollon lääketoimitusten ja lääkelogistiikan kannalta kriittistä farmaseuttien ja proviisorien ammattiryhmää ole huomioitu rokotusjärjestyksessä eikä lausuntokierroksella. Farmasialiitto muistuttaa, että farmasian ammattilaiset huolehtivat koko sairaanhoitopiirin lääkehuollon ja lääkelogistiikan ohella myös koronarokotteiden alueellisesta logistiikasta.

Erityisesti sairaala-apteekkien ja pienten paikkakuntien apteekkien henkilökunnat työskentelevät samassa työvuorossa ja samassa toimipisteessä, jolloin vain yhden henkilön tartunta johtaa koko ammattiryhmän päätymiseen karanteeniin. Lääkekeskuksissa farmaseutti työskentelee usein yksin.

- Korvaavaa henkilökuntaa ei ole juuri missään osoitettavissa, jolloin yksittäinen koronatartunta johtaa koko toimipisteen sulkemiseen ja lääkehuollon karanteenin aikaiseen keskeytykseen. Pahimmillaan lääkelogistiikka sekä koronarokotteiden jakelu keskeytyisivät, mikäli sairaala-apteekissa tapahtuisi koronatartunta, Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja toteaa.

Lääkehuollon tehtäviin liittyy merkittävä määrä korkean vaatimustason edellyttävää erityisosaamista; esimerkiksi sytostaattien laimennukset, radiofarmasia, lääke-erien vapauttaminen EU-alueen ulkopuolelta (edellyttää QP-oikeuksia), laadunvarmistus, vanhustenhuollon annosjakelu. Yksittäisen ammattilaisen osaamisen puuttuminen johtaa useissa toimipisteessä lääkehuollon erityisosaamista vaativan toiminnan keskeytykseen ja lääkkeiden saatavuuspulaan.

- Puhutaan myös pienestä ammattiryhmästä, sillä kaikkiaan avoapteekeissa ja sairaala-apteekeissa työskentelee yhteensä noin 5 500 farmasian ammattilaista. Teollisuudessa kriittisissä erikoistehtävissä kuten laadunvarmistustehtävissä sekä lääke-erien vapauttamisessa toimivien henkilöiden lisääminen ei määrää merkittävästi nosta.

Työsuojelulain mukaan työnantaja on jopa rikosoikeudellisessa vastuussa työsuojelun laiminlyönneistä. Nykyisessä tilanteessa työnantajalla ei ole mahdollisuutta täyttää työsuojeluvelvoitettaan, koska rokotteita ei ole saatavilla ja sote-henkilöstön rokottamiset lopetettiin valtioneuvoston päätöksellä.

- Farmasian ammattilaiset kuuluvat lääkärien ja hoitajien lisäksi ammattiryhmään, joka voidaan valmiuslailla velvoittaa töihin julkisen puolen työtehtäviin. Uhka valmiuslakien käyttöönotosta yhdistettynä tilanteeseen, jossa samaan aikaan jätetään rokottamatta, sisältää vahvan viestin terveydenhuollon ammattilaisille, joita nykyisellään poistuu alalta huolestuttavan paljon.

Rajallisen, kriittisen ammattiryhmän varhaisella rokottamisella voidaan turvata lääketoimitusten ml. koronarokotteiden saumaton jatkuvuus. Aikainen rokottaminen on myös kansantaloudellisesti perusteltua. Lääkkeiden saatavuus ja saavutettavuus tulee kaikissa tilanteissa varmistaa, minkä vuoksi Farmasialiitto pitää tärkeänä, että ammattiryhmämme rokotetaan kriisivalmiuden näkökulmasta.

Lisätietoja:

Antti Kataja
puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto ry
040 648 4521
antti.kataja (a) farmasialiitto.fi

Koko lausunto löytyy täältä.

Liity nyt
jäseneksi!