Suomen Farmasialiitto 100 vuotta: lääkemikstuuroista 3D-printtaukseen

Suomen Farmasialiitto 100 vuotta: lääkemikstuuroista 3D-printtaukseen

11.05.2017 | Ajankohtaista

Suomen Farmasialiitto pitää 100-vuotisjuhlaseminaarin 12. toukokuuta Scandic Park -hotellissa Helsingissä. Tilaisuudessa tullaan kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja siitä, miten lääkehoito ja farmasian ammattilaisen rooli on muuttunut sadassa vuodessa.

Professori Marja Airaksinen ottaa esille potilaan lääkehoitoon sitoutumisen. Lääkehoitoon sitoutumattomuus on yllättävän iso ongelma, joka vähentää potilaan elämänlaatua ja lisää yhteiskunnan kustannuksia. Vain oikein otettu lääke auttaa.

– Proviisorien ja farmaseuttien rooli hoitoon sitoutumisen vahvistamisessa on keskeinen. Farmaseutit ja proviisorit ovat tärkeä osa terveydenhuoltoa ja osa moniammatillista hoitotiimiä lääkäreiden ja hoitajien rinnalla. Tarve lääkkeiden käytön järkeistämiseksi ja hoitoon sitoutumisen parantamiseksi on ilmeinen. Monet lääkitysongelmat olisivat ehkäistävissä lääkehoitojen asiantuntevalla arvioinnilla, mikä osaltaan parantaisi potilaiden sitoutumista lääkehoitoonsa, painottaa Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.

Farmakogenetiikan professori Mikko Niemi Helsingin yliopistosta pureutuu yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuuksiin. Yksilöllinen lääkehoito mahdollistaa kohdennetun, juuri tietylle potilaalle räätälöidyn lääkehoidon genomitietoa hyödyntäen. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että potilas ymmärtää lääkehoitonsa tarkoituksen ja osaa käyttää sitä oikein. On selvää, että yksilöllinen lääkehoito lisää myös farmasian ammattilaisten osaamisen vaatimustasoa.

Lääkkeiden 3D-tulostamisesta kertova farmasian professori Niklas Sandler Åbo Akademista kuvailee lääkkeiden tulostamisen tulevaisuuden näkymiä mielenkiintoisiksi. Lääkkeiden tulostus mullistaa lääkealaa ja tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia potilaiden hoitamiseen. Sen avulla on mahdollista räätälöidä yksilöllisesti ja tarkasti potilaan tarvitsema lääkeannos, eikä lääkehävikkiä synny, kun lääke tulostetaan vain tarpeeseen. Printtaavatko apteekit tulevaisuudessa lääkkeitä potilaalle juuri sopivalla annoksella vai voisiko potilas printata jopa itse omat lääkkeensä?

– Farmasian ammattilaisen työnkuva on muuttunut ja kehittynyt lääkekehityksen ja teknologian myötä, mutta farmasian osaajien ja osaamisen tarve ei ole vähentynyt, päinvastoin. Tulevaisuuden teknologiat tarvitsevat osaajia, joilla on laaja-alainen osaaminen lääkkeistä, lääkkeiden valmistuksesta ja lääkkeiden vaikutuksesta. Tarve farmasian osaajille vain kasvaa yhteiskunnassamme, Kvarnström korostaa.

Liitto perustettiin virallisesti 13.–14. toukokuuta pidetyssä perustamiskokouksessa vuonna 1917. Perustamiskokouksessa oli läsnä 512 eri puolella Suomea työskentelevää farmaseuttia ja proviisoria.

Lisätietoa

Puheenjohtaja Kirsi Kvarnström
050 368 9187
kirsi.kvarnstrom@farmasialiitto.fi

Toiminnanjohtaja Riitta Uusi-Esko
0400 688 679
riitta.uusi-esko@farmasialiitto.fi

Suomen Farmasialiitto on akavalainen farmaseuttien, proviisorien ja alan opiskelijoiden ammattijärjestö, jolla on noin 8 000 jäsentä. Lisätietoa: www.farmasialiitto.fi

Liity nyt
jäseneksi!