Tekoälyllä säästöjä ja parempaa hoitoa – harvinaissairas hukassa?

Tekoälyllä säästöjä ja parempaa hoitoa – harvinaissairas hukassa?

23.10.2017 | Ajankohtaista

Valtioneuvosto asetti toukokuussa 2017 tavoitteen, että Suomi olisi maailman kärkimaita tekoälyn soveltamisessa. Hallituksen kärkihankkeen tavoitteena on ollut digitalisaation laaja hyödyntäminen. 

HUS:n Mikko Seppänen ja Jari Petäjä tuskastuivat terveydenhuollon hukkakäytöstä aiheutuvaan Suomen tasolla vähintään 100 miljoonan euron vuotuiseen menoerään, joka johtuu harvinaissairauksien etenemisestä ja potilaan tilan heikkenemisestä ennen tarkkaa, hoitoa ohjaavaa diagnoosia. Seppänen ja Petäjä kehittävät yhteistyössä CleverHealth Networkin kanssa teknistä mallia, jonka avulla harvinaissairauksia sairastavat potilaat löydetään tekoälyn avulla terveydenhuollosta nykyistä nopeammin. 

Tavoitteena on, että harvinaissairauksien tunnistamisen avuksi kehitettävä tekoälyohjelma analysoi kaiken saatavilla olevan aineiston muutamassa sekunnissa ja auttaa löytämään harvinaissairauksia sairastavat potilaat aikaisemmin. Ohjelma ohjaa potilaat varhaisemmassa vaiheessa oikeaan hoitopaikkaan ja parantaa diagnoosien osumatarkkuutta.

- Hankkeessa keskitytään aluksi kahteen sairausryhmään, jotka aiheuttavat valtaosan HUS:n harvinaissairauksien viivästyneen diagnosoinnin hukkakäytöstä, Seppänen kertoo.

Kylmien taloudellisten lukujen taustalla on runsaasti potilaiden tarpeetonta inhimillistä kärsimystä. Merkittävin osa tautien aiheuttamista kuluista ajoittuu Petäjän mukaan ajankohtaan, jolloin tarkkaa harvinaisdiagnoosia ei vielä ole. Tuolloin potilaat ovat päätyneet väärään hoitoyksikköön

Yhteistyöllä menestykseen
CleverHealth Network on Tekesin rahoittama terveysteknologian ekosysteemi, jonka tavoitteena on yhteistyössä julkisen sektorin ja yritysten kanssa löytää ne keskeiset uudet toimintamallit, jotka parhaiten tukevat tekoälyn ja tietovarantojen laajamittaista hyödyntämistä sekä kustannussäästöjen aikaansaamista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yritysten ja julkisten organisaatioiden uudenlaista yhteistyötä. Lääkeyritykset Shire, Sanquin, Sanofi  Genzyme ja Alexion ovat halunneet mahdollistaa harvinaissairauksien tekoälyhankkeen toteuttamisen.

- Hankkeen merkityksellisyyttä kuvaa parhaiten se, että harvinaissairauksien tekoälyhankkeen kustannussäästöt riittäisivät kattamaan leijonanosan valtion vuotuisesta 150 miljoonan euron lääkebudjetin säästötavoitteesta, HUS:n ja lääkeyritysten yhteistyötä tässä projektissa avustanut Uusi-Esko kertoo.

Lisätietoja
HUS, osastonylilääkäri Mikko Seppänen, 050 427 9606, mikko.seppanen@hus.fi
US kehittämisjohtaja  Visa Honkanen, 050 427 5023, visa.honkanen@hus.fi
HUS, projektijohtaja Mirka Tammi, 040 657 5331, mirka.tammi@hus.fi
Newesko Oy, Riitta Uusi-Esko, 0400 688 679, riitta.uusi-esko@newesko.fi 

Liity nyt
jäseneksi!