Tes-neuvottelujen tilannekatsaus

Tes-neuvottelujen tilannekatsaus

17.09.2019 | Ajankohtaista

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus
Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus on voimassa 31.10.2019 asti. Sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, mikäli sitä ei irtisanota viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä. Työehtosopimuksen voimassaollessa vallitsee työrauha ja samalla myös neuvottelurauha. Tiedotamme neuvottelujen käynnistymisestä ja niiden etenemisestä erikseen, joten seuraathan nettisivujamme.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusta noudatetaan apteekeissa farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasiaoppilaiden työsuhteisiin.

Kunnissa, kaupungeissa ja kuntayhtymissä sovellettava Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
Kuntasektorilla farmasia-alan ammattilaisten työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n perusteella. Sopimuksen voimassaolo on päättymässä 31.3.2020. KVTES:n sisällöstä (mm. työajoista ja palkkauksesta) uuden sopimuskauden osalta neuvottelee JUKO, joka edustaa myös Farmasialiittoa ja sen jäseniä. 
JUKO on tiedottanut jo aiemmin, että julkisen sektorin kikyä on käsiteltävä samassa yhteydessä kuin työehtosopimuksista muutoinkin neuvotellaan. Julkisella sektorilla kiky ei ole yksipuolisesti irtisanottavissa, kuten farmaseuttisen henkilöstön osalta apteekkisektorilla.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja
Ylemmät Toimihenkilöt YTN neuvottelee Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjasta, jonka soveltamispiiriin kuuluu myös Farmasialiiton jäseniä, jotka työskentelevät teollisuuden ja tukkukaupan palveluksessa.  Pöytäkirja on yleissitova työehtosopimus, joten myös työnantajaliitto Kemianteollisuus ry:n järjestäytymättömien kemian alan yritysten tulee noudattaa sopimuksen ehtoja. 

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja on voimassa 1.12.2017–31.11.2020. Pöytäkirjassa sopijapuolet ovat sitoutuneet neuvottelemaan sopimuskauden viimeisen 12 kuukauden kustannusvaikutuksen ajalle 1.12.2019–30.11.2020 syyskuun 2019 loppuun mennessä. Kyseessä ovat niin sanotut optioneuvottelut. Mikäli neuvottelutulosta ei saavuteta syyskuun 2019 loppuun mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisaikaa käyttäen päättymään 30.11.2019. Uudesta pöytäkirjasta neuvoteltaessa pöytäkirjan määräykset ovat voimassa siksi, kunnes uusi pöytäkirja on tehty. Tällä hetkellä sopimus on normaalisti voimassa.

Muut työehtosopimukset
Farmasialiiton jäseniä kuuluu myös Kemianalan toimihenkilösopimuksen soveltamispiiriin. Työehtosopimus on voimassa 1.12.2017–30.11.2020. Sopimuksen osapuolia ovat Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry, jotka neuvottelevat työehtosopimuksen sisällöistä.  Farmasialiiton jäseniä kuuluu myös Kaupan alan työehtosopimuksen soveltamisen piiriin. Työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto ry. Työehtosopimus on voimassa 1.12.2017–30.1.2020.

Liity nyt
jäseneksi!