Työehtosopimusneuvottelut Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksesta käynnistyvät

Työehtosopimusneuvottelut Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksesta käynnistyvät

01.10.2019 | Ajankohtaista

Työehtosopimusneuvottelut Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksesta käynnistyvät 1.10.2019

Farmasialiitto on irtisanonut Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 25.9.2019, joten työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.10.2019. Työehtosopimuksen voimassaollessa vallitsee työrauha ja samalla myös neuvottelurauha. 

Neuvottelut uuden työehtosopimuksen sisältämistä työsuhteen ehdoista käynnistyvät 1.10.2019. Ensimmäisissä neuvotteluissa tarkoituksenamme on keskustella molempien osapuolten tavoitteista. Neuvotteluosapuolina ovat Suomen Farmasialiitto ja Apteekkien työnantajaliitto.

Tiedotamme työehtosopimusneuvottelujen etenemisestä verkkosivuillamme.

Liity nyt
jäseneksi!