Työttömyysturvaan muutoksia vuoden vaihteessa

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden vaihteessa

16.12.2016 | Ajankohtaista

Työttömyysturvan kesto lyhenee pääsääntöisesti 500 päivästä 400 päivään. Työttömyyspäivärahan kesto lyhenee 300 päivään niillä työttömillä, joilla on työhistoriaa enintään kolme vuotta. Muutos astuu voimaan 1.1.2017, joten vuonna 2015 tai 2016 alkaneita päivärahakausia ei lyhennetä, vaan ne ovat pituudeltaan vielä entisenlaisia. Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta.

Työttömyyspäivärahaa on tähän saakka maksettu viiden päivän omavastuuajan jälkeen siitä, kun henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. 1.1.2017 alkaen omavastuuaikaa pidennetään viidestä päivästä seitsemään päivään.

Pitkän työuran jälkeen 90 päivältä maksettava korotusosa ja korotettu ansio-osa poistuvat kokonaan. Työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalta maksettava korotettu ansio-osa alenee.

Työnhakijat haastatellaan vuoden 2017 alusta lähtien aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen

Hallitus tehostaa työvoimapalveluja työllistymisen nopeuttamiseksi. Yksi keinoista on entistä tiiviimpi yhteydenpito työnhakijaan. Aikaisempaa tiheämmällä aikavälillä pyritään tukemaan työnhakijaa työnhaussa säännöllisesti, lisäämään työnhaun aktiivisuutta ja varmistamaan että hakijan työllistymissuunnitelma pysyy ajan tasalla.

TE-toimisto voi järjestää henkilökohtaisen haastattelun kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteydellä. Lisäksi haastattelut voidaan toteuttaa nuorten palvelupisteissä Ohjaamoissa, joissa on TE-palveluiden virkailijoita, sekä työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisissa kokeiluissa kunnan järjestämänä. Haastatteluissa arvioidaan muun muassa työttömän palvelutarpeet ja laaditaan hänelle työllistymissuunnitelma. Myöhemmissä haastatteluissa arvioidaan työnhaun tuloksellisuutta ja työllistymissuunnitelman toteutumista. TE-toimisto tarjoaa haastattelujen yhteydessä työnhakijalle soveltuvia työpaikkoja, koulutusta ja muita palveluja.

Liity nyt
jäseneksi!