Työttömyysturvalakiin muutoksia vuoden 2018 alussa liikkuvuusavustuksen ja yritystoiminnan osalta

Työttömyysturvalakiin muutoksia vuoden 2018 alussa liikkuvuusavustuksen ja yritystoiminnan osalta

12.12.2017 | Ajankohtaista

Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja. Sen tarkoituksena on kannustaa ottamaan työtä vastaan myös pitkän matkan päästä. Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustukseen tulee parannuksia. Sitä voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen. Perheellisillä liikkuvuusavustuksen taso nousee, sillä etuuteen voidaan vuoden alusta lukien maksaa lapsikorotusta ansiopäivärahan tapaan.

Tarkista oikeutesi liikkuvuusavustukseen omasta työttömyyskassastasi, jos vastaanotat kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.

Työttömyysturvalakiin tulee muutoksia myös yrittäjyyden huomioimisen osalta. Muutoksen tarkoituksena on kannustaa työttömiä aloittamaan yritystoiminta. Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei vuoden 2018 alusta lukien arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön voi näin ollen jatkossa saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Liity nyt
jäseneksi!