Yrittäjän työtapaturmavakuutus on kytketty YEL-vakuutukseen - YEL-vakuutuksen päättymispäivällä on merkitystä

Yrittäjän työtapaturmavakuutus on kytketty YEL-vakuutukseen - YEL-vakuutuksen päättymispäivällä on merkitystä

02.05.2017 | Ajankohtaista

Yrittäjän ei kannata päättää YEL-vakuutustaan tapaturman sattumispäivää aikaisempaan ajankohtaan, vaan aikaisintaan työtapaturman sattumispäivään. Sama koskee ammattitauteja. YEL-vakuutus kannattaa päättää niin, että se on ollut voimassa ammattitaudin ilmenemispäivänä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukainen yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus on vahvasti kytketty YEL-vakuutuksen voimassaoloon. YEL-vakuutus vaikuttaa sekä vakuutuksen ottamisessa että työtapaturman ja ammattitaudin korvaamisessa.

Yrittäjällä on oikeus saada TyTAL:n mukainen työajan vakuutus, kun hänellä on YEL-vakuutus. YEL-vakuutuksen tulee olla voimassa ajankohtana, josta lukien yrittäjän työajan vakuutus myönnetään. Jos jälkeenpäin käy ilmi, ettei YEL-vakuutus ollutkaan tuolloin voimassa, yrittäjän vakuutus päätetään takautuvasti.

Jos yrittäjälle sattuu yrittäjätyössä työtapaturma, sen korvaaminen edellyttää, että yrittäjän työajan vakuutus oli tapaturman sattuessa voimassa. Työtapaturman johdosta maksettavat ansionmenetyskorvaukset ja perhe-eläke määräytyvät tapaturman sattumispäivänä voimassa olevan YEL-työtulon mukaan.   

TyTAL:n mukainen yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus päättyy samasta ajankohdasta lukien, josta yrittäjän YEL-vakuutus päättyy. Yrittäjän työajan vakuutus voi näissäkin tilanteissa päättyä takautuvasti. Jos siis yrittäjä kuluvana keväänä päättää YEL-vakuutuksensa 1.1.2017 alkaen, myös hänen työtapaturmavakuutuksensa päätetään takautuvasti mainitusta päivästä alkaen. Yrittäjän työajan vakuutuksen päättymisen kannalta ei ole merkitystä sillä, mistä syystä YEL-vakuutus päätetään.

Jos yrittäjälle oli sattunut yrittäjän vakuutuksen voimassa ollessa työtapaturma, on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, mistä alkaen YEL-vakuutuksen takautuva päättäminen tehdään. Jos YEL-vakuutus ja sen myötä yrittäjän työajan vakuutus päätetään siten, etteivät ne enää olleetkaan voimassa tapaturman sattumispäivänä, tapaturman korvaamisesta annettu korvauspäätös poistetaan ja maksetut korvaukset peritään takaisin. Tämän vuoksi yrittäjän ei kannata päättää YEL-vakuutustaan tapaturman sattumispäivää aikaisempaan ajankohtaan, vaan aikaisintaan työtapaturman sattumispäivään.

Yrittäjien kysymyksiin Farmasialiitossa vastaa lakimies Iivari Järvinen. Yhteystiedot löydät täältä.

Liity nyt
jäseneksi!