Edunvalvonta

Farmasialiitto vaikuttaa muuttuvassa yhteiskunnassa ja uudistuvassa työelämässä jäsentensä ammatilliseen, taloudelliseen ja oikeudelliseen edunvalvontaan työuran kaikissa vaiheissa. Farmasialiittoon kuuluminen tuo turvaa ja varmistaa jäsenen ammatillisen kehittymisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. Vaikutamme rohkeasti ja ennakoivasti yhteiskunnan eri tasoilla.