Jäsenlajit ja -maksut

Farmasialiiton jäsenmaksu on tutkinnosta, työskentelysektorista tai palkasta riippumatta saman suuruinen kaikille tutkinnon suorittaneille jäsenille.

Vuoden 2024 jäsenmaksut

Käytössä ei ole työnantajaperintää, vaan jäsenet maksavat jäsenmaksut itse. Opiskelijajäsenet maksavat Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:n jäsenmaksun. Farmasialiiton edustajisto vahvistaa jäsenmaksun vuosittain marraskuussa pidettävässä kokouksessa.

Jäsenmaksu on täysimääräisesti verovähennyskelpoinen.

Tietyillä perusteilla voit olla oikeutettu alennettuun jäsenmaksuun. Näitä perusteita ovat mm. vanhempainvapaat, työttömyys ja osa-aikainen työskentely.

Alennettu jäsenmaksu
 • Farmaseutti
  Ilman työttömyyskassaa 31,50€/kk 37€/kk
 • Proviisori
  Ilman työttömyyskassaa 31,50€/kk 37€/kk
 • Muu lääkealan erikoiskoulutettu maisteri
  Ilman työttömyyskassaa 31,50€/kk 37€/kk
 • Alennettu jäsenmaksu
  15€/kk
 • Kaksoisjäsen
  75€/v
 • Eläkeläinen, varusmies- tai siviilipalvelus
  0€
 • Opiskelijat
  Suomen Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:n jäsenmaksu 25€/v
 • Opiskelijan työttömyyskassa
  Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenmaksu 68,50€/v

Jäsenlajit

Täysi-, opiskelija- ja eläkeläisjäsenyyden lisäksi Farmasialiitossa on mahdollista olla kaksoisjäsenenä, mikäli ensisijainen liitto on toinen akavalainen ammattiliitto.

Kaksoisjäsenen liittymislomake

Sivujäsenyys on mahdollista Ammattiliitto Pro:n jäsenille (tällöin Pro hoitaa jäsenmaksusi Farmasialiittoon). Jos haluat liittyä sivujäseneksi, ole yhteydessä jäsenpalveluun.

 

Katso tästä mitkä jäsenedut sisältyvät millekin jäsenlajille.

Kaksois- ja sivujäsen ei voi kuulua työttömyyskassaan Farmasialiiton kautta, vaan työttömyyskassan jäsenyys tulee olla ensisijaisen liiton kautta tai suoraan.

Työsuhdetta koskevissa ongelmatilanteissa kaksois- ja sivujäsenen tulee kääntyä ensisijaisen liittonsa puoleen. Muuten kaksois- ja sivujäsenillä on käytettävissä samat palvelut kuin muillakin jäsenillä (pois lukien oikeusturva- ja matkavakuutus).

 

Tee kirjallinen eroilmoitus

Maksamaton jäsenmaksu johtaa työttömyyskassan päivärahan maksatuksen päättymiseen ja liiton jäsenpalveluiden katkeamiseen. Mikäli jäsen ei ole kehotuksista huolimatta maksanut jäsenmaksuaan, suositellaan liiton hallitukselle jäsenen erottamista.

Jäsenmaksujen maksamatta jättäminen ei kuitenkaan katkaise jäsenyyttä automaattisesti, vaan erosta on aina ilmoitettava kirjallisesti.

Eroilmoitus

Mitä 37 eurolla kuukaudessa saa?

Farmasialiiton jäsenenä saat monipuolisia, konkreettisia etuja kattavasta edunvalvonnasta laadukkaisiin vapaa-ajan palveluihin. Jäsenpalveluiden ydin on taloudellisessa ja ammatillisessa edunvalvonnassa. Alan laajimmasta urapalvelusta saat ideoita ja neuvoja työelämän eri vaiheisiin. Pelkästään konsultaatio työsuhdeasioissa juristin kanssa yksityisessä asianajotoimistossa maksaa noin 300 €/tunti. Olemme vain puhelun päässä!

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Verovähennyksen jälkeen todelliseksi jäsenmaksuksi jää noin 24 €/kk.

Jäsenedut Liity jäseneksi