Palkka-asiat

Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa lomapalkan ja palvelusvuosien lasketaan. Palkkaneuvonnastamme saat tukea myös palkkauskeskusteluun.

Palkkaus farmasian alan eri sektoreilla

Yksityisissä apteekeissa noudatettavasta Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksesta löytyvät farmaseuttien ja proviisorien vähimmäispalkkataulukot.

Hyvinvointialueilla sopimuksissa on määritelty tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytettävät yleiset vaativuustekijät. Sopimuksissa on myös palkkahinnoittelut, joissa huomioidaan ammattiryhmäkohtaiset vähimmäisperuspalkat.

Valtion palkkapolitiikka on suurimmaksi osaksi yhtenäinen. Se perustuu osittain myös eri virastojen lähtökohtiin, tarpeisiin ja sovelluksiin. Kullakin virastolla on oma palkkausjärjestelmänsä.

Teollisuussektorilla palkat voivat määräytyä hyvinkin eri tavoilla. Suurin osa työpaikoista ei noudata mitään tiettyä työehtosopimusta, josta palkkarunko muodostuisi. Tällöin palkkataso ja siihen tulevat korotukset ovat sopimuksenvaraisia.

Farmasialiitto on laatinut palkkasuositukset opiskelijoille opintojen ohella tapahtuvaa työskentelyä varten.

Tilapäistehtävistä perittäviä palkkioita ja erilliskorvauksia (esim. luentopalkkiot) pohdittaessa voi höydyntää Akavan suositusta. Akavan suositukset huomioivat tutkinnon lisäksi  jatkokoulutuksen, kokemuksen ja henkilökohtaisen palkkauksen.

Palkkaneuvonta

Oletko hakemassa uutta työpaikkaa tai vaihtamassa uusiin työtehtäviin? Meiltä saat apua oikean palkkatason määrittämiseen. Palkkatason arvioiminen edistää palkkakehitystä ja antaa sinulle tukea palkkauskeskusteluun.

Palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee Farmasialiiton työsuhdeneuvonta. Ole ajoissa yhteydessä työsuhdeneuvontaamme, jotta saat oikea-aikaista apua.

Jos haluat palkkaneuvontaa, varaudu kertomaan alla olevat palkkatasoon vaikuttavat tekijät:

  • valmistumisvuosi
  • tutkinto
  • työkokemus
  • nykyinen työ ja työtehtävät
  • tämänhetkinen palkkataso.

Mikäli kaipaat neuvontaa tiettyyn työpaikkaan liittyen, liitä mukaan yhteydenottoosi myös työpaikkailmoitus. Jos työpaikkailmoitusta ei ole saatavilla, kerro mahdollisimman kattavasti hakemastasi työstä.

Työsuhdeneuvontamme palvelee ensisijaisesti ajanvarauksella tai sähköpostitse tes.neuvonta@farmasialiitto.fi.

Työsuhdeneuvonnan puhelinpäivystys ma–pe klo 11–12, puh. 029 7010 1091, on tarkoitettu kiireellistä neuvontaa vaativiin tilanteisiin.

Hyödyllisiä linkkejä

Työehtosopimukset

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusta pääsee lukemaan tästä. Kaikki farmasian alan työehtosopimukset löytyvät kootusti painikkeesta aukeavalta sivulta.

Lue lisää

Työaikalisät ja muut korvaukset

Lue, miten työaikalisät ja muut korvaukset maksetaan apteekkien farmaseuttisen työehtosopimuksen mukaan.

Lue lisää

Lomapalkka

Miten farmasian ammattilaisen vuosilomapalkka, lomaraha ja lomakorvaus määräytyvät?

Lue lisää

Palvelusvuodet

Palvelusvuosikertymän seuranta on ensisijaisesti työnantajan tehtävä, mutta työntekijän kannattaa tarkastaa palkanmaksun oikeellisuus ja ilmoittaa palvelusvuosien määrä etenkin työtehtävää vaihtaessaan.

Lue lisää

Opiskelijoiden palkkasuositukset

Tekemämme opiskelijoiden suosituspalkat auttavat jäseniämme neuvottelemaan palkan opiskeluajan työpaikoissaan.

Lue lisää