Liity jäseneksi

Olemme farmaseuttien ja proviisorien etujen turvaaja, vahva akavalainen ammattiliitto ja farmasian alan suunnannäyttäjä. Kun kuulut Farmasialiittoon, olet osa koko maan kattavaa farmasian ammattilaisten kollegaverkostoa. Yhdessä olemme vaikuttavampia!

Liittymislomakkeet

Liittyminen Farmasialiiton jäseneksi tapahtuu kirjallisesti. Alta löydät linkit sähköisiin liittymislomakkeisiin. Voit myös tarvittaessa käyttää tulostettavaa lomaketta, joka postitetaan täytettynä Farmasialiiton toimistolle. Tulostettava liittymislomake löytyy tästä.

Opiskelijan liittymislomakkeessa todistukseksi opinto-oikeudesta riittää läsnäolotodistus tai kuva opiskelijakortista.

Miksi liittyä Farmasialiittoon?

Työnantajapuoli on vahvasti järjestäytynyt, joten työntekijänkin on järkevintä ja turvallisinta järjestäytyä. Muuttuvassa työelämässä farmaseutit, proviisorit, lääkealan erikoiskoulutetut ja farmasian opiskelijat turvaavat ammatillisen kehityksensä, uudistumiskykynsä ja oikeudenmukaisen kohtelunsa liiton kautta verkostoitumalla ja osallistumalla koulutuksiin.

Farmasialiitto neuvottelee apteekkien farmaseuttisen henkilöstön palkoista ja muista työsuhteen ehdoista suoraan Apteekkien Työnantajaliiton kanssa.

Akavalaisten neuvottelujärjestöjen (JUKO julkisen sektorin ja YTN lääketeollisuuden) jäsenenä olemme mukana myös muiden farmasian alan sektorien palkka- ja työehtojen neuvotteluissa.

Vaikutamme aktiivisesti lääkepolitiikkaan ja farmasian alan koulutuslinjauksiin. Annamme lausuntoja ja kannanottoja farmasian alan ammattilaisia ja lääkepolitiikkaa koskevissa asioissa ja osallistumme alaa kehittäviin työryhmiin.

Liitto tarjoaa jäsenilleen asiantuntevaa lainopillista neuvontaa työ- ja virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa sekä työlainsäädännön tulkinnassa. Lisäksi jäsenet voivat pyytää apua oman työsopimuksensa solmimiseen.

Tarjoamamme asiantuntijayhteisön tuki on turvallinen kasvualusta asiantuntijuudelle ja vahvalle urakehitykselle. Farmasialiiton jäsenenä pääset mukaan järjestämiimme tapahtumiin ja koulutuksiin sekä käsiksi alan kattavimpiin ja monipuolisimpiin urapalveluihin.

Liiton jäsenenä saa käyttöösi  myös monia vapaa-aikaan, matkailuun, vakuutuksiin sekä pankkiasioihin liittyviä etuja ja alennuksia.

Farmasialiiton säännöt

FLOpin säännöt