Työskentely apteekissa

Suurin osa farmaseuteista ja proviisoreista työllistyy apteekkeihin. Lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntijoina farmaseuteilla ja proviisoreilla on tärkeä rooli lääkitys- ja potilasturvallisuuden toteutumisessa sekä lääkehoidon ohjauksessa ja hoidon onnistumisen varmistamisessa.

Apteekissa farmaseutit työskentelevät useimmiten asiakaspalveluun ja lääkeneuvontaan liittyvissä tehtävissä ja proviisorit lisäksi esimies- ja johtotehtävissä. Lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntijoina farmaseuteilla ja proviisoreilla on tärkeä rooli lääkitys- ja potilasturvallisuuden toteutumisessa sekä lääkehoidon ohjauksessa ja hoidon onnistumisen varmistamisessa. Tavoitteena ovat myös rationaalisen lääkkeiden käytön tukeminen ja terveyden edistämistyö.

Apteekissa työskentelevän farmaseutin ja proviisorin rooliin saattaa kuulua myös palveluiden kehittämistä, laatutyötä, lääkkeenvalmistusta, markkinointia ja viestintää, lääkelogistiikkaa sekä sidosryhmäyhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Lisäksi apteekkityössä täytyy tuntea alan lainsäädäntöä.

Moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvia ja lääkehoidon onnistumista tukevia palveluja voivat olla muun muassa lääkehoidon arviointi ja lääkehoidon kokonaisarviointi, erilaiset pitkäaikaissairauksiin liittyvät neuvonta- ja seurantapalvelut sekä annosjakelu. Potilas- ja lääkitysturvallisuutta voidaan tukea myös muun muassa tarjoamalla lääkehoitosuunnitelmien laadintapalvelua, lääkehuollon konsultaatiota tai koulutusta muulle terveydenhuollolle tai terveyttä edistäviä palveluja.