Organisaatio

Suomen Farmasialiitto on rekisteröity yhdistys, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten valitsema edustajisto. Edustajisto valitsee liiton hallituksen. Farmasialiitossa toimii myös tutkinto- ja työskentelysektorikohtaisia neuvottelukuntia ja verkostoja sekä toimikuntia ja työryhmiä. Toimiston työntekijät ovat jäsenten tukena ja kehittävät liiton toimintaa.

Suomen Farmasialiitto on perustettu vuonna 1917. Olemme farmasian alan koulutettujen taloudellinen ja ammatillinen edunvalvoja. Jäseniä on noin 7 600.

Jäsenemme ovat proviisoreja, farmaseutteja, lääkealan erityiskoulutettuja ja farmasian alan opiskelijoita. He työskentelevät muun muassa apteekeissa, sairaala-apteekeissa, lääketeollisuudessa, lääketukkukaupoissa, yliopistolla, hyvinvointialueilla, valtiolla, Kelassa ja yrittäjinä.

Olemme vahva akavalainen ammattiliitto ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Meidät tunnetaan farmasian alan suunnannäyttäjänä. Innostamme farmasian ammattilaisia ammatilliseen järjestäytymiseen.

Olemme arvostettu vaikuttaja suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä ammattitaitoinen ja haluttu yhteistyökumppani sidosryhmille ja yhteiskunnan päättäjille. Liiton henkilöstö on helposti tavoitettavissa ja vahva tuki jäsentensä arjessa alan kaikilla sektoreilla.

Liiton säännöt

Farmasialiiton arvot

Yhtenäisyys
Pidämme yhtä ammattikuntana. Yhdessä olemme vahvempia ja vaikuttavampia.

Asiantuntijuus
Edistämme asiantuntijuutta ja osaamista rohkeasti ja ylpeästi.

Edelläkävijyys
Kehitämme farmasian alaa ennakkoluulottomasti.

Yhteistyökykyisyys
Toimimme avoimesti, luotettavasti ja vastuullisesti.

Suomen Farmasialiitto ry:n organisaatiokaavio

Edustajisto ja hallitus

Edustajisto on Farmasialiiton ylin päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa hallituksen valinta, talousarvion, tilinpäätösten sekä toimintasuunnitelmien ja -kertomusten hyväksyminen. Toimeenpanovalta on hallituksella.

Lue lisää

Neuvottelukunnat

Farmasialiitossa toimii kuusi neuvottelukuntaa: Apteekkisektorin neuvottelukunta, Hyvinvointialueiden neuvottelukunta (ent. kuntasektorin neuvottelukunta), Lääketeollisuuden ja -tukkukauppasektorin neuvottelukunta, Valtio-, Kela, ja yliopistosektorin neuvottelukunta, Proviisorineuvottelukunta sekä Opiskelijaneuvottelukunta.

Lue lisää

Aluetoiminta

Alueellista toimintaa järjestää 14 alueverkostoa, joiden toimintaa ohjaavat aluejohtoryhmät. Toiminta on avointa kaikille liiton jäsenille.

Lue lisää

Muut toimielimet ja verkostot

Farmasialiitossa toimii monia, eri farmasian alueiden asiantuntijuuteen ja työskentelysektoreihin liittyviä toimielimiä ja verkostoja.

Lue lisää