Opiskelijamentorointi

Kehitä ja kehity -opiskelijamentorointiohjelma on Farmasialiiton jäsenpalvelu, johon aktoreiksi voivat hakea perustutkintoa suorittavat Farmasialiiton jäsenet, joilla valmistumiseen on suurin piirtein vuoden verran aikaa.

Tavoite

Opiskelijamentorointiohjelmaan mukaan hakevien aktorien tavoitteena voi olla esimerkiksi omien vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistaminen tai urasuunnitelmien selkiyttäminen.

Miten pääsen mukaan?

Kehitä ja kehity -opiskelijamentorointi alkoi lokakuussa 2022 ja jatkuu kevääseen 2023. Seuraava haku on syksyllä 2023.

Ajankäyttö

Onnistuakseen mentorointi edellyttää ohjelmaan sitoutumista. Niin aktorin kuin mentorinkin on varattava aikaa ja sitouduttava yhteisten tavoitteiden eteen.

Farmasialiitto antaa raamit ja tuen mentoroinnille, mutta jokainen pari työskentelee itselleen sopivalla tavalla.

Kesto

Ohjelma kestää noin puoli vuotta, jonka aikana aktori ja mentori tapaavat noin kerran kuukaudessa. Tapaamiset voivat tapahtua kasvokkain tai etänä, tästä päättää mentorointipari itse.

Tapaamisia ohjelman aikana tulisi olla 5–7, jotta luonteva ja luottamuksellinen suhde, joka tukee hyvää keskustelua, ehtisi syntyä.

Tämän lisäksi ohjelman aikana järjestetään koko mentorointiryhmän yhteisiä tapaamisia Helsingissä (noin 2 tuntia kerrallaan) sekä yksi sparraustapaaminen erikseen mentoreille ja aktoreille.

Mentoriksi opiskelijalle?

Mentori on ammatillisesti kokeneempi henkilö, joka on kiinnostunut muiden kehittymisestä tarjoamalla omaa osaamistaan ja kokemustaan aktorin käyttöön.

Mentorina sinun ei tarvitse tietää vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin tai ongelmiin eikä sinulta edellytetä erityistä koulutusta mentorin tehtävään.

Sinun ei myöskään tarvitse olla ”vanha konkari”, jo muutaman vuoden työkokemus riittää.

Tärkeintä on, että mentori tuo kokemuksensa, osaamisensa ja joskus myös kontaktinsa käytettäväksi mentoroinnissa. Kaikilla on mentorina annettavaa! Mentorina toimimalla pysyy myös itse ajan tasalla ja verkostoituu.

Mentorille korvataan koko ryhmän yhteisistä tai mentoreiden tapaamisista aiheutuvat matkakulut. Muuta korvausta mentoreille ei makseta. Mentorin ei tarvitse olla Farmasialiiton jäsen.

Lue lisää mentoroinnista

Lisätietoja opiskelijamentoroinnista

Suvi Luukko

Suvi Luukko
opiskelijatoiminnan asiantuntija
044 777 9052
suvi.luukko@farmasialiitto.fi