Opiskelijoiden palkkasuositukset

Opiskelijoiden palkkasuositukset auttavat jäseniämme neuvottelemaan palkan opiskeluajan työpaikoissaan. Myös Akavan verkkosivuilta löytyy perustietoa palkan määräytymisestä ja erilliskorvauksista.

 

Opiskelijoiden palkkasuositukset opintojen ohella työskentelyyn

Farmaseutiksi tai proviisoriksi opiskelevat

KuukausipalkkaTuntipalkka
 Alle 95 op1 854 €/kk11,59 €/h
 Yli 95 op2 109 €/kk13,18€/h

*Päivitetty 25.1.2024.

Proviisoriksi opintojaan jatkavat laillistetut farmaseutit

KuukausipalkkaTuntipalkka
alle 45 op3 130 €/kk19,56 €/h
yli 45 op3 523 €/kk22,02 €/h

*Päivitetty 25.1.2024.

Perustelut uusien suositusten suuruudelle

Perusteluna palkkasuositukselle ennen 95 opintopisteen suorittamista katsomme olevan farmasian opiskelijan motivaatio alalle. Tietotaso farmasiasta on parempi kuin heillä, joilla ei ole minkäänlaista kokemusta alalta. Opiskelija on lukenut pääsykokeisiin, ja hänellä on mahdollisesti on opintoja takana. Muita mahdollisia palkkaukseen vaikuttavia tekijöitä ovat kielitaito, lukiotausta sekä aiempi kokemus farmasian alalla työskentelystä.

Perusteluna palkkasuositukselle 95 opintopisteen suorittamisen jälkeen katsomme olevan mahdollisuuden suorittaa avustavia farmaseuttisia tehtäviä, mahdollisuuden työskennellä oppilaan oikeuksilla johdon ja valvonnan alaisena (vrt. farmanomin työtehtävät). Lisäksi takana on tässä vaiheessa yli 50 prosenttia farmaseutin tutkintoon vaadittavista opinnoista. Muita mahdollisesti palkkaukseen vaikuttavia tekijöitä ovat kielitaito, lukiotausta tai aiempi kokemus farmasian alalla työskentelystä. Suositus on voimassa ennen farmaseutiksi valmistumista.

Perusteluna proviisoriopiskelijan alle 45 opintopisteen palkkasuositukselle ovat seuraavat tekijät: muu hyödyllinen työkokemus, motivaatio alalle ja johtotehtäviin, vaativammat työtehtävät mahdollisia (harjoittelu esimiesrooliin). Perusteluna yli 45 opintopisteen palkkasuositukselle ovat pitkälle edenneet opinnot, mahdollisuus suorittaa vaativampia työtehtäviä ja motivaatio alalle sekä harjoittelu esimiesrooliin. Proviisoriopiskelijoiden palkkasuosituksissa on huomioitava, että jos hänellä on laillistus farmaseutiksi olemassa, ei palkan tule alittaa farmaseutin palkkaa.

Palkkaneuvottelua käydessä kannattaa kuitenkin muistaa, että palkkasuositukset eivät ole työnantajaa sitovia, toisin kuin työehtosopimusten määräykset.

Tutkintoon kuuluva harjoittelu ja valmistumisen jälkeinen palkkaus

Yllä olevia palkkasuosituksia voidaan käyttää myös tutkintoon kuuluvassa harjoittelussa.

Kun opintoihin liittyvä harjoittelu suoritetaan avoapteekissa, vähimmäispalkka määräytyy farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaan, joka nykyisen sopimuksen voimassaoloaikana (13.2.2023–31.1.2025) on seuraava: 

Sairaala-apteekissa suoritettavan harjoittelun työehdot muodostuvat Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Palkasta sovitaan yleensä erikseen.

Opiskeluajan muuhun apteekkityöhön (ennen laillistusta farmaseutiksi) pääsääntöisesti sovelletaan Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen mukaisia työehtoja, joita nämä suositukset palkkauksen osalta täydentävät.

Laillistettuna farmaseuttina tai proviisorina työskennellessä apteekissa palkkaus ei saa alittaa Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisen palkkaryhmittelyn ja palvelusvuosien mukaista palkkausta. Muilla sektoreilla palkkaus määräytyy vastaavasti työsopimuksessa määritellyn työ/virkaehtosopimuksen tai muutoin sovitun mukaisesti.