Neuvottelukunnat

Neuvottelukuntia on kuusi: 1) apteekkisektorin 2) hyvinvointialueiden 3) valtio-, Kela- ja yliopistosektorin 4) teollisuus- ja tukkukauppasektorin neuvottelukunta 5) proviisorineuvottelukunta ja 6) opiskelijaneuvottelukunta.

Neuvottelukuntien toimikausi on kaksi kalenterivuotta pois lukien opiskelijaneuvottelukunta, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus vahvistaa neuvottelukuntien kokoonpanot.

Neuvottelukunnissa toimii puheenjohtaja, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja laatii kokouksen esityslistan ja vastaa kokousten vetämisestä. Farmasialiiton toimistolta kokouksiin tulee tekninen sihteeri.

Puheenjohtaja on myös vastuussa yhteydenpidosta verkostojen ja neuvottelukunnan välillä. Häneltä edellytetään vuosittaisten dokumenttien toimittamista: budjettisuunnitelma, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Puheenjohtaja on oikeutettu erilliseen dokumentointipalkkioon kokouspalkkioiden lisäksi.

Sektorikohtaiset neuvottelukunnat edustavat liiton sopimus- ja edunvalvontasektoreita, ja ne käsittelevät jäsenten työmarkkinaedunvalvontaan ja ammatilliseen edunvalvontaan kuuluvia kysymyksiä sekä muita liiton strategiassa määrättyjä asioita.

Proviisorineuvottelukunta käsittelee toimialaansa kuuluvia ammatillisia, koulutuksellisia ja ammatin harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä huomioiden myös ne asiat, jotka koskevat farmaseutteja esihenkilö- ja johtotehtävissä sekä yrittäjyydessä.

Opiskelijaneuvottelukunta käsittelee liiton opiskelijatoimintaan kuuluvia asioita ja opiskelijoita koskevia etukysymyksiä. Opiskelijaneuvottelukunta vaikuttaa opiskeluympäristöön, tekee liittoa tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa ja hankkii uusia opiskelijajäseniä.

Proviisorineuvottelukunta

Yleiset tavoitteet ja tehtävät

 • Asiantuntija-, esimies- ja johtamistehtävissä toimivien Farmasialiiton jäsenten ammatillisten erityiskysymysten valmistelu
 • Ko. toimintapiiriin kuuluvien jäsenten yhteistoiminnan ylläpitäminen ja tiedon välittäminen
 • Koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestäminen
 • Suhteiden ylläpitäminen muihin toimialan ammatillisiin yhteenliittymiin (osana Farmasialiiton yhteistoimintaa)
 • Ammatinharjoittajina ja yrittäjinä toimivien jäsenten yhdyssiteenä toimiminen
 • Proviisorien järjestöllisyyden yhtenäisyyden kehittäminen ja ylläpito
 • Aloitteiden ja ehdotusten tekeminen hallitukselle
 • Toimeenpanosta huolehtiminen hallituksen ja edustajiston päätösten ja linjausten mukaisesti

Varsinaiset jäsenet

Joonatan Haapalainen
Kauri Kukkaloisto
Suvi Kärkkäinen
Mervi Niemi
Taija Voutilainen
Johanna Yli-Öyrä

Varajäsen

Suvi Sivula

Hyvinvointialuesektorin neuvottelukunta

Varsinaiset jäsenet
Anu Hyyryläinen
Kati Järvisalo
Minna Kosonen
Satu Kuukkanen
Johanna Ojala
Saara Ruokonen

Varajäsen
Elisa Westman

Teollisuus- ja tukkusektorin neuvottelukunta

Varsinaiset jäsenet
Jonna Ahoniemi
Sirpa Fallström
Henna Hiltunen
Ella Kälvälä
Annika Leppäsilta
Salla Silen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Nelli Äijö
Mirva Teronen

Apteekkisektorin neuvottelukunta

Varsinaiset jäsenet
Karri Aalto
Raisa Kaasinen
Seija Leinonen-Arfmann
Maarit Multamäki
Sari Niskanen
Susanna Nordlund
Hannamari Partala
Tanja Pelkonen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Olli Åman
Hanna Intala
Terhi Grönroos

Opiskelijaneuvottelukunta

Yleiset tavoitteet ja tehtävät

 • Toimiminen ja vaikuttaminen opiskeluympäristössä sekä alan opiskelijoiden tutustuttaminen Farmasialiiton toimintaan
 • Tukea opiskelijoita ja vastavalmistuneita urapolun alussa ja esittää konkreettista tietoa työelämästä
 • Liiton jäsenetujen ja -palvelujen tunnetuksi tekeminen ja uusien opiskelijajäsenten hankkiminen
 • Opiskelijoiden jäsentapahtumien, työelämä- ja koulutusiltojen suunnitteleminen ja toteuttaminen
 • Farmasia-alan opiskelijoita koskevien edunvalvontakysymysten käsitteleminen
 • Liiton opiskelijamateriaalin tuottamiseen osallistuminen

Opiskelijaneuvottelukunnan kokoonpano on sama kuin Farmasialiiton opiskelijat FLOpin hallituksen vahvistettuna Farmasialiiton hallituksen opiskelijajäsenellä ja varajäsenellä. Myös liiton opiskelija-asiamiehet kuuluvat neuvottelukunnan kokoonpanoon.