Neuvottelukunnat

Neuvottelukuntia on kuusi: 1) apteekkisektorin 2) hyvinvointialueiden 3) valtio-, Kela- ja yliopistosektorin 4) teollisuus- ja tukkukauppasektorin neuvottelukunta 5) proviisorineuvottelukunta ja 6) opiskelijaneuvottelukunta.

Neuvottelukuntien toimikausi on kaksi kalenterivuotta pois lukien opiskelijaneuvottelukunta, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus vahvistaa neuvottelukuntien kokoonpanot.

Neuvottelukunnissa toimii puheenjohtaja, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja laatii kokouksen esityslistan ja vastaa kokousten vetämisestä. Farmasialiiton toimistolta kokouksiin tulee tekninen sihteeri.

Puheenjohtaja on myös vastuussa yhteydenpidosta verkostojen ja neuvottelukunnan välillä. Häneltä edellytetään vuosittaisten dokumenttien toimittamista: budjettisuunnitelma, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Puheenjohtaja on oikeutettu erilliseen dokumentointipalkkioon kokouspalkkioiden lisäksi.

Sektorikohtaiset neuvottelukunnat edustavat liiton sopimus- ja edunvalvontasektoreita, ja ne käsittelevät jäsenten työmarkkinaedunvalvontaan ja ammatilliseen edunvalvontaan kuuluvia kysymyksiä sekä muita liiton strategiassa määrättyjä asioita.

Proviisorineuvottelukunta käsittelee toimialaansa kuuluvia ammatillisia, koulutuksellisia ja ammatin harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä huomioiden myös ne asiat, jotka koskevat farmaseutteja esihenkilö- ja johtotehtävissä sekä yrittäjyydessä.

Opiskelijaneuvottelukunta käsittelee liiton opiskelijatoimintaan kuuluvia asioita ja opiskelijoita koskevia etukysymyksiä. Opiskelijaneuvottelukunta vaikuttaa opiskeluympäristöön, tekee liittoa tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa ja hankkii uusia opiskelijajäseniä.

Proviisorineuvottelukunta

Yleiset tavoitteet ja tehtävät

 • Asiantuntija-, esimies- ja johtamistehtävissä toimivien Farmasialiiton jäsenten ammatillisten erityiskysymysten valmistelu
 • Ko. toimintapiiriin kuuluvien jäsenten yhteistoiminnan ylläpitäminen ja tiedon välittäminen
 • Koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestäminen
 • Suhteiden ylläpitäminen muihin toimialan ammatillisiin yhteenliittymiin (osana Farmasialiiton yhteistoimintaa)
 • Ammatinharjoittajina ja yrittäjinä toimivien jäsenten yhdyssiteenä toimiminen
 • Proviisorien järjestöllisyyden yhtenäisyyden kehittäminen ja ylläpito
 • Aloitteiden ja ehdotusten tekeminen hallitukselle
 • Toimeenpanosta huolehtiminen hallituksen ja edustajiston päätösten ja linjausten mukaisesti

Varsinaiset jäsenet

Hyvinvointialuesektori: Suvi Sivula (pj)
Apteekkisektori: Anni Wartiainen (vpj)
Teollisuus- ja tukkusektori: Nelli Äijö
Valtio- ja yliopistosektori: Johanna Yli-Öyrä
Valtio- ja yliopistosektori: Aleksi Westerholm
Apteekkisektori: Taija Voutilainen

Hyvinvointialuesektorin neuvottelukunta

Sanna Veijalainen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Satu Kuukkanen
Pilvi Moberg
Suvi Honkaniemi
Johanna Ojala
Minna Kosonen
Reetta Venäläinen (varajäsen)

Teollisuus- ja tukkusektorin neuvottelukunta

Jonna Ahoniemi, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Ville Perälä
Sanni Palosaari
Anna-Leena Haikkola

Apteekkisektorin neuvottelukunta

Sari Niskanen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Mika Lätti
Susanna Nordlund
Tanja Pelkonen
Tanja Kattelus
Johanna Kytölä
Jouni Vuorinen
Ella Kälvälä

Valtio-, Kela- ja yliopistosektorin neuvottelukunta

Sofia Ranta-aho, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Minna Manner-Lehtinen
Minna Leinonen

Opiskelijaneuvottelukunta

Yleiset tavoitteet ja tehtävät

 • Toimiminen ja vaikuttaminen opiskeluympäristössä sekä alan opiskelijoiden tutustuttaminen Farmasialiiton toimintaan
 • Tukea opiskelijoita ja vastavalmistuneita urapolun alussa ja esittää konkreettista tietoa työelämästä
 • Liiton jäsenetujen ja -palvelujen tunnetuksi tekeminen ja uusien opiskelijajäsenten hankkiminen
 • Opiskelijoiden jäsentapahtumien, työelämä- ja koulutusiltojen suunnitteleminen ja toteuttaminen
 • Farmasia-alan opiskelijoita koskevien edunvalvontakysymysten käsitteleminen
 • Liiton opiskelijamateriaalin tuottamiseen osallistuminen

Opiskelijaneuvottelukunnan kokoonpano on sama kuin Farmasialiiton opiskelijat FLOpin hallituksen vahvistettuna Farmasialiiton hallituksen opiskelijajäsenellä ja varajäsenellä. Myös liiton opiskelija-asiamiehet kuuluvat neuvottelukunnan kokoonpanoon.