Opiskelijoiden palkkakyselyt

Teemme vuosittain opiskelijajäsenillemme palkkakyselyn, jolla kartoitetaan palkkatasoa tutkintoon kuuluvassa harjoittelussa ja opintojen ohella työskentelyssä. Palkkakyselyiden ansiosta meillä on käytössämme ajantasainen tieto farmasian alan opiskelijoiden palkkauksesta.

Vastaamalla palkkakyselyyn vaikutat alamme palkkaedunvalvontaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus vastata palkkakyselyyn joko harjoittelua tai opintojen ohessa tehtyjä töitä koskien.

Harjoittelun palkkakysely on auki (koskee harjoitteluja aikavälillä marraskuu 2023 – lokakuu 2024). Opiskelijoiden palkkakysely (kesätyöt ja opintojen ohessa tehtävät työt) aukeaa lokakuussa 2024.

Vastaa harjoittelun palkkakyselyyn

Syksyllä 2023 kyselyihin vastasi yhteensä 170 opiskelijaa, joista 78 vastasi joko kesätyön tai ilta- tai viikonlopputyön perusteella ja loput 92 tutkintoon kuuluvan harjoittelun perusteella. Vastaajat olivat tehneet harjoittelunsa edellisen vuoden (2022–2023) aikana. 85 % vastaajista oli tehnyt harjoittelun apteekissa ja loput sairaalassa tai lääkekeskuksessa.

Vastaathan palkkakyselyihimme myös tulevaisuudessa!

Palkka tutkintoon kuuluvassa harjoittelussa

Työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa harjoittelussa maksettiin 53 %:lle apteekkilaisista vastaajista, loput 47 % (2022 21 %) olivat onnistuneet neuvottelemaan itselleen tätä paremman palkan. Jos opiskelija oli ollut apteekissa aiemmin, palkan perusteena oli saatettu käyttää myös teknisen työntekijän palkkaa.

Vastaajien ajatuksia vuoden 2023 kyselyssä

”Opiskelijoilla on erilaisia valmiuksia, mutta itse koen, että olen ollut apteekille hyödyksi jo ensimmäisestä päivästä lähtien ja opiskelija on töissä täysillä 115h/3vko tunneilla koko harjoittelun ajan.​”

”Opintoja on jo huomattava osa takana harjoittelujen kohdalla, opiskelija voi antaa lääkeneuvontaa (vrt. tekninen työntekijä), on avuksi harjoittelun myöhemmässä vaiheessa myös reseptintoimituksessa jne. Palkka voisi olla myös nouseva harjoittelun ajan 1kk palkka on pienempi, 2kk hieman suurempi nousten vielä loppuharjoittelun ajaksi jolloin opiskelija toimii suurin osin jo itsenäisesti.”

”Yleensä harkoista ei saa palkkaa, kiva että meillä saa.”

Palkkaus muissa opiskeluajan työtehtävissä

Työura alkaa usein joko kesätöillä tai tekemällä töitä iltaisin ja viikonloppuisin opintojen ohessa. Farmasian alalla opiskelijoilla on useita mahdollisuuksia tehdä oman alan töitä jo opiskeluaikana. Vuonna 2023 vastaajista 63 % kertoi vastaavansa kyselyyn osa-aikaisen työn perusteella. Opiskeluaikana töitä tehdään apteekin lisäksi esimerkiksi

  • sairaaloissa
  • lääkeyrityksissä
  • tukkuliikkeissä
  • henkilöstövuokrayrityksissä
  • yliopistossa
  • annosjakeluyksiköissä
  • viranomaistehtävissä.

Opiskeluajan palkkojen vertailu Farmasialiiton opiskelijoiden suosituspalkkoihin

Farmasialiitto laatii opiskelijoille suosituspalkat, joita voi käyttää palkkaneuvotteluiden ja palkkapyyntöjen apuna. 60 % vastaajista kertoi, että palkasta keskustellessa Farmasialiiton suosituspalkat oli huomioitu joko opiskelijan tai työnantajan ehdotuksesta. Suosituksia käytettiin myös suuntaa antavana apuna.

Lue lisää!

Palkkakyselyjen tuloksia on julkaistu myös Farmasia-lehdessä. Lue jutut vuosien 2021-2023 kyselyistä.

Vuosi 2023                Vuosi 2022                Vuosi 2021

Tutustu myös valmistuneiden farmaseuttien ja proviisoreiden palkkakyselyjen tuloksiin sekä muihin palkka-asioihin ja työsuhteenehtoihin.

Valmistuneiden palkkakyselyt

Lisätietoa palkka-asioista

Työsopimus ja työsuhteen ehdot

Kysyttävää?

Opiskelijoiden palkkakyselyistä voit tiedustella tarkemmin Farmasialiiton opiskelijatoiminnan asiantuntijalta.

Inka Rantamäki

Inka Rantamäki
opiskelijatoiminnan asiantuntija
044 299 0690
inka.rantamaki@farmasialiitto.fi