Opiskelijoiden palkkakyselyt

Teemme vuosittain opiskelijajäsenillemme palkkakyselyn, jolla kartoitetaan palkkatasoa tutkintoon kuuluvassa harjoittelussa ja opintojen ohella työskentelyssä. Palkkakyselyiden ansiosta meillä on käytössämme ajantasainen tieto farmasian alan opiskelijoiden palkkauksesta.

Vastaamalla palkkakyselyyn vaikutat alamme palkkaedunvalvontaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus vastata palkkakyselyyn joko harjoittelua tai opintojen ohessa tehtyjä töitä koskien.

Harjoittelun palkkakysely on auki (koskee harjoitteluja aikavälillä marraskuu 2022 – lokakuu 2023). Opiskelijoiden palkkakysely (kesätyöt ja opintojen ohessa tehtävät työt) aukeaa lokakuussa 2023.

Vastaa harjoittelun palkkakyselyyn

Syksyllä 2022 kyselyihin vastasi yhteensä 140 opiskelijaa, joista 102 vastasi joko kesätyön tai ilta- tai viikonlopputyön perusteella ja loput tutkintoon kuuluvan harjoittelun perusteella. Vastaajat olivat tehneet harjoittelunsa edellisen vuoden (2021–2022) aikana. 95 % vastaajista oli tehnyt harjoittelun apteekissa ja loput sairaalassa tai lääkekeskuksessa.

Vastaathan palkkakyselyihimme myös tulevaisuudessa!

Palkka tutkintoon kuuluvassa harjoittelussa

Työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa harjoittelussa maksettiin 79 %:lle vastaajista, muut olivat onnistuneet neuvottelemaan itselleen tätä paremman palkan. Jos opiskelija oli ollut apteekissa aiemmin, palkan perusteena oli saatettu käyttää myös teknisen työntekijän palkkaa.

Vastaajien ajatuksia vuoden 2022 kyselyssä

”Ekassa harjoittelussa palkka on mielestäni sopiva, koska silloin tarvitsee vielä paljon apua. Toisessa harjoittelussa palkka saisi olla isompi.”

”Opiskelijat ovat pääosan ajasta työntekijöitä siinä missä muutkin. Opiskelijoita käytetään paikkaamaan henkilöstön vajaamiehitystä ja ovatkin erittäin paljon avuksi monissa tilanteissa.”

”Yleensä harkoista ei saa palkkaa, kiva että meillä saa.”

Palkkaus muissa opiskeluajan työtehtävissä

Työura alkaa usein joko kesätöillä tai tekemällä töitä iltaisin ja viikonloppuisin opintojen ohessa. Farmasian alalla opiskelijoilla on useita mahdollisuuksia tehdä oman alan töitä jo opiskeluaikana. Vuonna 2022 vastaajista 71 % kertoi vastaavansa kyselyyn osa-aikaisen työn perusteella. Opiskeluaikana töitä tehdään apteekin lisäksi esimerkiksi

  • sairaaloissa
  • lääkeyrityksissä
  • tukkuliikkeissä
  • henkilöstövuokrayrityksissä
  • yliopistossa
  • annosjakeluyksiköissä
  • viranomaistehtävissä.

Opiskeluajan palkkojen vertailu Farmasialiiton opiskelijoiden suosituspalkkoihin

Farmasialiitto laatii opiskelijoille suosituspalkat, joita voi käyttää palkkaneuvotteluiden ja palkkapyyntöjen apuna. 40 % vastaajista kertoi, että palkasta keskustellessa Farmasialiiton suosituspalkat oli huomioitu joko opiskelijan tai työnantajan ehdotuksesta. Suosituksia käytettiin myös suuntaa antavana apuna.

Lue lisää!

Palkkakyselyjen tuloksia on julkaistu myös Farmasia-lehdessä. Lue jutut vuosien 2021 ja 2022 kyselyistä.

Vuosi 2022                Vuosi 2021

Tutustu myös valmistuneiden farmaseuttien ja proviisoreiden palkkakyselyjen tuloksiin sekä muihin palkka-asioihin ja työsuhteenehtoihin.

Valmistuneiden palkkakyselyt

LIsätietoa palkka-asioista

Työsopimus ja työsuhteen ehdot

Kysyttävää?

Opiskelijoiden palkkakyselyistä voit tiedustella tarkemmin Farmasialiiton opiskelijatoiminnan asiantuntijalta.

Suvi Luukko

Suvi Luukko
opiskelijatoiminnan asiantuntija
044 777 9052
suvi.luukko@farmasialiitto.fi