Apurahat

Farmasialiitto myöntää vuosittain apurahoja sekä opiskelijajäsenilleen että jo työelämässä toimiville jäsenilleen. Molempien apurahojen hakuaika on vuosittain maalis–huhtikuussa.

Ammatilliset apurahat

Farmasialiitto julistaa valmistuneiden jäsentensä haettavaksi apurahoja tai avustuksia käytettäväksi farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen, tutkimus- ja julkaisutoimintaan, seminaareihin ja kongresseihin, osallistumismaksuihin ja matkoihin. Oma aktiivinen panos koulutustapahtumassa katsotaan eduksi.

Apurahoja jaetaan vuonna 2024 enintään 5000 euroa, ja suurin yksittäinen apuraha on 500 euroa.

Apurahaa ei myönnetä kaksoisjäsenille tai samalle henkilölle kahtena peräkkäisenä vuotena. Apurahaa ei pystytä myöskään myöntämään Farmasialiiton kautta hankittuun LHA-asiantuntijuutta tukevaan verkkokoulutukseen.

Haussa huomioidaan 1.5.2023 jälkeen suoritettavat opinnot. Hakijan tulee olla liittynyt Farmasialiittoon vähintään kuusi kuukautta ennen hakuajan päättymistä.

Apuraha on henkilökohtainen, ja apurahan saajalta edellytetään raporttia apurahan käytöstä käyttötarkoituksen toteutumisen jälkeen.

Raportti apurahan käytöstä

Apurahan saajan tulee toimittaa Farmasialiitolle vapaamuotoinen raportti kolmen kuukauden kuluessa apurahan käyttötarkoituksen päättymisestä tai viimeistään vuoden loppuun mennessä. Raportissa toivotaan kerrottavan ainakin suoritetuista opinnoista ja vaihdon hyödyistä.

Ellei raporttia toimiteta ajoissa, Farmasialiitolla on oikeus periä apuraha takaisin. Matkan toteutuminen on pyydettäessä kyettävä todistamaan jälkikäteen.

Lisätietoja apurahoista

Lisätietoja ammatillisista apurahoista saat koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija Sanna Passilta: sanna.passi@farmasialiitto.fi

Lisätietoja opiskelijoiden apurahoista saat opiskelijatoiminnan asiantuntija Inka Rantamäeltä: inka.rantamaki@farmasialiitto.fi