Apurahat

Farmasialiitto myöntää vuosittain apurahoja sekä opiskelijajäsenilleen että jo työelämässä toimiville jäsenilleen. Molempien apurahojen hakuaika on vuosittain helmi–huhtikuussa.

Ammatilliset apurahat

Farmasialiitto julistaa valmistuneiden jäsentensä haettavaksi apurahoja tai avustuksia käytettäväksi farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen, tutkimus- ja julkaisutoimintaan, seminaareihin ja kongresseihin, osallistumismaksuihin ja matkoihin. Oma aktiivinen panos koulutustapahtumassa katsotaan eduksi.

Apurahoja jaetaan vuonna 2023 enintään 7000 euroa, ja suurin yksittäinen apuraha on 500 euroa.

Apurahaa ei myönnetä kaksoisjäsenille tai samalle henkilölle kahtena peräkkäisenä vuotena. Apurahaa ei pystytä myöskään myöntämään Farmasialiiton kautta hankittuun LHA-asiantuntijuutta tukevaan verkkokoulutukseen.

Haussa huomioidaan 1.5.2022 jälkeen suoritettavat opinnot. Hakijan tulee olla liittynyt Farmasialiittoon vähintään kuusi kuukautta ennen hakuajan päättymistä.

Apuraha on henkilökohtainen, ja apurahan saajalta edellytetään raporttia apurahan käytöstä käyttötarkoituksen toteutumisen jälkeen.

Lisätietoja apurahoista

Lisätietoja ammatillisista apurahoista saat koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija Sanna Passilta: sanna.passi@farmasialiitto.fi

Lisätietoja opiskelijoiden apurahoista saat opiskelijatoiminnan asiantuntija Suvi Luukolta: suvi.luukko@farmasialiitto.fi