Taloudellinen edunvalvonta

Farmasialiitto ajaa alan ammattilaisten palkkauksen ja työehtojen parantamista kaikilla työskentelysektoreilla. Olemme mukana vaikuttamassa työelämän lainsäädäntöön paremman työelämän puolesta.

Neuvottelemme apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen ja vähimmäispalkat suoraan Apteekkien Työnantajaliiton kanssa. Akavalaisten neuvottelujärjestöjen jäsenenä olemme mukana myös muiden farmasian alan sektorien palkka- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

Koska neuvottelemme työsuhteen kollektiivisista ehdoista, on meillä alan paras asiantuntemus työ- ja virkaehtosopimusten tulkinnassa.

Työsuhdeneuvonnastamme saat apua myös työsopimuksesi tarkistamiseen. Muistathan olla yhteydessä ennen kuin allekirjoitat uutta sopimusta.

Työehtosopimusten palkkataulukot antavat vähimmäistason palkkaneuvotteluiden pohjaksi. Taulukoiden tarkoituksena on taata alan vähimmäispalkkataso, palkasta voi aina sopia taulukoita paremmin. Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön vähimmäispalkkataulukot löytyvät täältä.

Vuosittain toteuttamamme palkkakysely tuottaa ajantasaista tietoa alan palkkatasoista ja palkkakehityksestä. Tätä tietoa voit hyödyntää myös omassa palkkaneuvottelussasi.

Annamme lisäksi palkkasuosituksia opiskelijoille. Palkkasuositusten on tarkoitus helpottaa opiskelujen aikaisen työnteon palkkauksesta sopimista.

Olemme ainoa farmasian alan työntekijöitä edustava organisaatio, jolla on oikeus viedä työsopimusriitoja työtuomioistuimen käsittelyyn jokaisella sektorilla, jolla on voimassa oleva alaa koskeva työehtosopimus. Tätä oikeutta voimme käyttää jäsenen eduksi myös irtisanomistilanteissa.

Työsopimus ja työsuhteen ehdot

Tutustu farmasian alan työehtosopimuksiin ja lue, miten työsuhteen ehdot määräytyvät. Muistilistamme avulla voit tarkistaa oman työsopimuksesi ennen sen allekirjoitusta.

Lue lisää

Palkkakyselyt

Teemme vuosittain jäsenillemme palkkakyselyn, jolla kartoitamme farmaseuttien ja proviisorien palkkatasoa eri sektoreilla ja eri työtehtävissä.

Lue lisää

Palkka-asiat

Palkkaneuvonnastamme saat tukea palkkauskeskusteluun, mikä edistää myös palkkakehitystä. Sivulta löydät tietoa myös esimerkiksi siihen, miten lomapalkka tai palvelusvuodet lasketaan.

Palkka-asiat