Muut toimielimet ja verkostot

Farmasialiitossa toimii monia, eri farmasian alueiden asiantuntijuuteen ja työskentelysektoreihin liittyviä toimielimiä ja verkostoja.

Farmaseuttinen toimikunta

Farmaseuttisen toimikunnan kokoonpano kattaa laajasti Farmasialiiton jäsenkunnan sektorit ja osa-alueet. Farmaseuttisen toimikunnan tehtävänä on toimia liiton asiantuntijana yhteiskunta- ja koulutuspoliittisissa sekä ammatillisissa asioissa.

Lisäksi toimikunnan osallistuu yhteiskunta- ja koulutuspoliittisten sekä ammatillisten lausuntojen valmisteluun, valitsee Vuoden Proviisorin / Farmaseutin ja jakaa liiton ammatilliset apurahat. Hallitus nimeää farmaseuttisen toimikunnan hakemusten perusteella. Toimikunnan toimikausi on sama kuin hallituksen.

Farmaseuttisen toimikunnan kokoonpano:

Minna Hokkanen
Suvi Honkaniemi
Jatta Hynninen
Johanna Kaasinen (varapj.)
Marja Kallio
Kirsi Kotokorpi
Riikka Manninen
Johanna Ojala
Maija Pirttijärvi (pj.)
Mitja Vilja
Jonna Wikström

(päivitetty 29.6.2022)

Apteekkien ammattieettinen  neuvottelukunta

Vuonna 1999 toimintansa aloittanut Ammattieettinen neuvottelukunta ottaa kantaa apteekkien ammattieettisiin kysymyksiin. Neuvottelukunnassa on edustus Suomen Apteekkariliitosta ja Suomen Farmasialiitosta.

Se julkaisee kannanottoja ajankohtaisista apteekkitoimintaan liittyvistä eettisluonteisista kysymyksistä ja vastaa apteekeista tulleisiin kysymyksiin.

Kysymyksiä ammattieettisen neuvottelukunnan pohdittavaksi voi lähettää neuvottelukunnan sihteerille.

Neuvottelukunnan kokoonpano:

Sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen (pj)
Farmasian tohtori Charlotta Sandler (pääsiht.)
Johanna Salimäki (siht.)
Apteekkari Sari Eerikäinen, Imatran III Tainionkosken apteekki
Apteekkari Jarkko Suvinen, Karhulan Omega apteekki
Farmaseutti Kirsi Kotokorpi
Proviisori Johanna Kaasinen

Proviisoriverkosto

Proviisoritoimintaa ja -edunvalvontaa Farmasialiitossa edistää Proviisorineuvottelukunta yhdessä Proviisoriverkoston kanssa.

Proviisorineuvottelukunnan ensisijainen tavoite on vaikuttaa proviisorien ammatillisiin ja koulutuksellisiin asioihin.

Proviisoriverkosto vaalii Farmasialiiton proviisorien yhteishenkeä järjestämällä proviisoreille suunnattua koulutusta, tapahtumia ja muuta toimintaa. Proviisoriverkoston muodostavat Farmasialiiton proviisori- ja proviisoriopiskelijajäsenet.

Farmasialiittoon kuuluu noin 8 000 jäsentä, joista yli tuhat on proviisoreja ja proviisoriopiskelijoita.

Proviisoriverkosto osallistuu myös ammatilliseen keskusteluun ja edunvalvontaan yhdessä Proviisorineuvottelukunnan kanssa.

Viestintä

Proviisoriverkoston jäsenviestintää voi seurata Fimnetin kautta. Lisäksi tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan Proviisoriverkoston Facebook-sivulla ja Farmasialiiton uutiskirjeissä.

Tapahtumat ja toiminta

Proviisoriverkoston johtoryhmä järjestää proviisoreille ja proviisoriopiskelijoille suunnattuja koulutuksia ja muita tapahtumia kaikkialla Suomessa. Vuoden suurin tapahtuma on jokasyksyinen Farmasialiiton johtamiskoulutus, jonka yhteydessä järjestetään myös Valmistuvien proviisorien seminaari.

Keväällä ja syksyllä järjestetään Kollegailtoja eri teemoilla, joita ovat olleet esimerkiksi aloittavan apteekkarin haasteet ja farmasian alan yrittäjyys. Kollegaillat ovat avoimia kaikille Farmasialiiton jäsenille, ja niihin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Tapahtumissa jäsenet pääsevät tapaamaan kollegoitaan ja keskustelemaan keskenään ja opiskelijat sekä vastavalmistuneet pääsevät verkostoitumaan työelämässä olevien kanssa.

Johtoryhmän jäsenet

Pj (+PNK yhdyshenkilö): Joonatan Haapalainen
Sihteeri: kiertävä vastuu johtoryhmän sisällä
Some-vastaava: Sanna Artes
Taloudenhoitaja: Alpo Turunen
Opiskelijayhdyhenkilö: Leea Rissanen
Johtoryhmän muut jäsenet:
Birgitta Jokinen
Salla Lahdentausta
Johanna Yli-Öyrä
Suvi Sivula (hallituksen yhdyshenkilö)

(Päivitetty 1.3.2024)

Haluatko mukaan proviisoriverkoston johtoryhmän toimintaan? Täytä lomake, niin sinuun ollaan yhteydessä.

Täytä lomake

Ota yhteyttä proviisoriverkostoon

Sairaalafarmasiaverkosto

Suomen Farmasialiiton alaisuudessa toimivan sairaalafarmasiaverkoston muodostavat kaikki sairaala- ja terveyskeskusfarmasian piirissä työskentelevät sekä muut halukkaat Suomen Farmasialiiton jäsenet. Sairaalafarmasiaverkoston tarkoitus on edistää sairaalafarmasian alalla toimivien verkostoitumista ja kehittää sairaalafarmasiaa.
Se kouluttaa sekä jakaa osaamista. Verkostoitumisen kautta edistetään myös sairaaloiden välistä yhteydenpitoa. Sairaalafarmasiaverkosto kehittää alueellista verkostotoimintaa ja  järjestää myös virkistäytymistilaisuuksia.

Sairaalafarmasiaverkosto järjestää vuosittain yhden kevät- ja syyskoulutuksen sekä yhden verkostoitumistapahtuman Farmasian Päivien yhteydessä. Jäsenille tiedotetaan verkoston tapahtumista Fimnet-ryhmän kautta. Lisäksi sairaalafarmasiaverkostolla on omat Facebook-sivut, jonne päivitetään kuntasektorin ajankohtaiset asiat. Verkoston johtoryhmään voi olla yhteyksissä sähköpostitse: sairaalafarmasiaverkosto@gmail.com

Sairaalafarmasiaverkoston johtoryhmän jäsenet:

Heli Putkinen, pj
Marjut Rissanen, sihteeri
Henna Minne, tiedottaja
Petra Helisalmi
Kaarlo Lekander
Maria Kotro
Kati Kuosmanen
Anne Uusi-Ranta

(Päivitetty 21.3.2023)

Sairaalafarmasiaverkoston johtoryhmä tekee säännöllisesti yhteistyötä Suomen Farmasialiiton hyvinvointisektorin neuvottelukunnan (HNK)  kanssa.

Haluatko mukaan sairaalafarmasiaverkoston johtoryhmän toimintaan? Täytä lomake, niin sinuun ollaan yhteydessä.

Täytä lomake

Lääketeollisuusverkosto

Lääketeollisuusverkosto on aloittamassa toimintaa tavoitteena ko. sektorin jäsenten matalakynnyksen tapaamiset rennoissa yhteyksissä. Haluatko mukaan verkostoon tai kuulla tulevista kokoontumisista? Ota yhteyttä verkoston vastuuhenkilöön Nelli Äijöön.

Dosiksen toimituskunta

Dosis on ainoa suomenkielinen farmasian alan tieteellinen lehti, josta vastaa lehden toimituskunta. Dosiksessa julkaistaan farmasian ja sen lähialojen alkuperäistutkimuksia, katsauksia, väitöskirjan tai opinnäytetyön tiivistelmiä, tieteellisiä kommentteja, kirjeitä ja vastauksia.

Dosikselle voit lähettää sähköpostia osoitteella dosis[at]farmasialiitto.fi

Lue lisää

Päätoimittaja
Dosentti Anneli Ritala-Nurmi

Toimituskunnan jäsenet
Farmasian tohtori Anna-Riia Holmström
Professori Katri Hämeen-Anttila
Farmasian tohtori Anne Lecklin
Dosentti Kari Linden
Dosentti Joni Palmgrén
Farmasian tohtori Marika Pohjanoksa-Mäntylä

(päivitetty 6.3.2023)