Muut toimielimet ja verkostot

Farmasialiitossa toimii monia, eri farmasian alueiden asiantuntijuuteen ja työskentelysektoreihin liittyviä toimielimiä ja verkostoja.

Farmaseuttinen toimikunta

Farmaseuttisen toimikunnan kokoonpano kattaa laajasti Farmasialiiton jäsenkunnan sektorit ja osa-alueet. Farmaseuttisen toimikunnan tehtävänä on toimia liiton asiantuntijana yhteiskunta- ja koulutuspoliittisissa sekä ammatillisissa asioissa.

Lisäksi toimikunnan osallistuu yhteiskunta- ja koulutuspoliittisten sekä ammatillisten lausuntojen valmisteluun, valitsee Vuoden Proviisorin / Farmaseutin ja jakaa liiton ammatilliset apurahat. Hallitus nimeää farmaseuttisen toimikunnan hakemusten perusteella. Toimikunnan toimikausi on sama kuin hallituksen.

Farmaseuttisen toimikunnan kokoonpano:

 • Minna Hokkanen
 • Suvi Honkaniemi
 • Jatta Hynninen
 • Johanna Kaasinen (varapj.)
 • Marja Kallio
 • Kirsi Kotokorpi
 • Riikka Manninen
 • Johanna Ojala
 • Maija Pirttijärvi (pj.)
 • Mitja Vilja
 • Jonna Wikström

(päivitetty 29.6.2022)

Apteekkien ammattieettinen  neuvottelukunta

Vuonna 1999 toimintansa aloittanut Ammattieettinen neuvottelukunta ottaa kantaa apteekkien ammattieettisiin kysymyksiin. Neuvottelukunnassa on edustus Suomen Apteekkariliitosta ja Suomen Farmasialiitosta.

Se julkaisee kannanottoja ajankohtaisista apteekkitoimintaan liittyvistä eettisluonteisista kysymyksistä ja vastaa apteekeista tulleisiin kysymyksiin.

Kysymyksiä ammattieettisen neuvottelukunnan pohdittavaksi voi lähettää neuvottelukunnan sihteerille.

Neuvottelukunnan kokoonpano:

 • Sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen (pj)
 • Farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto (pääsiht.)
 • Asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki, Suomen Apteekkariliitto (siht.)
 • Apteekkari, Sari Eerikäinen, Imatran III Tainionkosken apteekki
 • Apteekkari, Jarkko Suvinen, Karhulan Omega apteekki
 • Farmaseutti Kirsi Kotokorpi
 • Proviisori Johanna Kaasinen

Proviisoriverkosto

Proviisoritoimintaa ja -edunvalvontaa Farmasialiitossa edistää Proviisorineuvottelukunta yhdessä Proviisoriverkoston kanssa.

Proviisorineuvottelukunnan ensisijainen tavoite on vaikuttaa proviisorien ammatillisiin ja koulutuksellisiin asioihin.

Proviisoriverkosto vaalii Farmasialiiton proviisorien yhteishenkeä järjestämällä proviisoreille suunnattua koulutusta, tapahtumia ja muuta toimintaa. Proviisoriverkoston muodostavat Farmasialiiton proviisori- ja proviisoriopiskelijajäsenet.

Farmasialiittoon kuuluu noin 8 000 jäsentä, joista yli tuhat on proviisoreja ja proviisoriopiskelijoita.

Proviisoriverkosto osallistuu myös ammatilliseen keskusteluun ja edunvalvontaan yhdessä Proviisorineuvottelukunnan kanssa.

Proviisoriverkoston jäsenviestintää voi seurata Fimnetin kautta. Lisäksi tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan Proviisoriverkoston Facebook-sivulla ja Farmasialiiton uutiskirjeissä.

Muun tiedotuksen lisäksi Proviisoriverkosto ja Proviisorineuvottelukunta ylläpitävät Proviisori NYT! -blogisarjaa. 

Proviisoriverkoston johtoryhmä järjestää proviisoreille ja proviisoriopiskelijoille suunnattuja koulutuksia ja muita tapahtumia kaikkialla Suomessa. Vuoden suurin tapahtuma on jokasyksyinen Farmasialiiton johtamiskoulutus, jonka yhteydessä järjestetään myös Valmistuvien proviisorien seminaari.

Keväällä ja syksyllä järjestetään Kollegailtoja eri teemoilla, joita ovat olleet esimerkiksi aloittavan apteekkarin haasteet ja farmasian alan yrittäjyys. Kollegaillat ovat avoimia kaikille Farmasialiiton jäsenille, ja niihin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Tapahtumissa jäsenet pääsevät tapaamaan kollegoitaan ja keskustelemaan keskenään ja opiskelijat sekä vastavalmistuneet pääsevät verkostoitumaan työelämässä olevien kanssa.

Johtoryhmän jäsenet:

 • Joonatan Haapalainen, puheenjohtaja
 • Sanna Artes, varapuheenjohtaja
 • Jonne Kunnas, sihteeri
 • Alpo Turunen, taloudenhoitaja
 • Lassi Ilvesmäki, FLOp-yhteyshenkilö
 • Suvi Sivula, yhteyshenkilö Proviisorineuvottelukuntaan
 • Suvi Kosunen
 • Birgitta Jokinen
 • Leea Riissanen

(Päivitetty 20.4.2023)

Ota yhteyttä proviisoriverkostoon

Sairaalafarmasiaverkosto

Suomen Farmasialiiton alaisuudessa toimivan sairaalafarmasiaverkoston muodostavat kaikki sairaala- ja terveyskeskusfarmasian piirissä työskentelevät sekä muut halukkaat Suomen Farmasialiiton jäsenet. Sairaalafarmasiaverkoston tarkoitus on edistää sairaalafarmasian alalla toimivien verkostoitumista ja kehittää sairaalafarmasiaa.
Se kouluttaa sekä jakaa osaamista. Verkostoitumisen kautta edistetään myös sairaaloiden välistä yhteydenpitoa. Sairaalafarmasiaverkosto kehittää alueellista verkostotoimintaa ja  järjestää myös virkistäytymistilaisuuksia.

Sairaalafarmasiaverkosto järjestää vuosittain yhden kevät- ja syyskoulutuksen sekä yhden verkostoitumistapahtuman Farmasian Päivien yhteydessä. Jäsenille tiedotetaan verkoston tapahtumista Fimnet-ryhmän kautta. Lisäksi sairaalafarmasiaverkostolla on omat Facebook-sivut, jonne päivitetään kuntasektorin ajankohtaiset asiat. Verkoston koordinaatioryhmään voi olla yhteyksissä sähköpostitse: sairaalafarmasiaverkosto@gmail.com

Sairaalafarmasiaverkoston koordinaatioryhmän jäsenet:

 • Heli Putkinen, pj
 • Marjut Rissanen, sihteeri
 • Henna Minne, tiedottaja
 • Petra Helisalmi
 • Kaarlo Lekander
 • Maria Kotro
 • Kati Kuosmanen
 • Anne Uusi-Ranta

(Päivitetty 21.3.2023)

Sairaalafarmasiaverkoston koordinaatioryhmä tekee säännöllisesti yhteistyötä Suomen Farmasialiiton hyvinvointisektorin neuvottelukunnan (HNK)  kanssa.

Lääketeollisuusverkosto

Lääketeollisuusverkosto on aloittamassa toimintaa tavoitteena ko. sektorin jäsenten matalakynnyksen tapaamiset rennoissa yhteyksissä. Haluatko mukaan verkostoon tai kuulla tulevista kokoontumisista? Ota yhteyttä verkoston vastuuhenkilöön Nelli Äijöön.

Dosiksen toimituskunta

Dosis on ainoa suomenkielinen farmasian alan tieteellinen lehti, josta vastaa lehden toimituskunta. Dosiksessa julkaistaan farmasian ja sen lähialojen alkuperäistutkimuksia, katsauksia, väitöskirjan tai opinnäytetyön tiivistelmiä, tieteellisiä kommentteja, kirjeitä ja vastauksia.

Dosikselle voit lähettää sähköpostia osoitteella dosis[at]farmasialiitto.fi

Lue lisää

Päätoimittaja
Dosentti Anneli Ritala-Nurmi

Toimituskunnan jäsenet
Farmasian tohtori Anna-Riia Holmström
Professori Katri Hämeen-Anttila
Farmasian tohtori Anne Lecklin
Dosentti Kari Linden
Dosentti Joni Palmgrén
Farmasian tohtori Marika Pohjanoksa-Mäntylä

(päivitetty 6.3.2023)