Kehitä ja kehity -mentorointiohjelma

Innostaako sinua mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti ammatilliseen kehittymiseesi ja työhösi liittyvistä asioista?  Haluatko kehittyä valmentavassa ja ohjaavassa työskentelyotteessa? Haluatko verkostoitua?

Mitä mentorointi on?

Mentoroinnin tavoite on edistää oppimista, osaamisen kehittymistä ja tukea aktorin ammatillista kasvua. Aktorin tavoitteet, kysymykset ja kiinnostuksen kohteen määrittelevät mentoroinnin sisällön. Molemmat osapuolet, aktori ja mentori, kuitenkin oppivat ja kehittyvät mentoroinnin aikana.

Mentorointi antaa aktorille mahdollisuuden pysähtyä analysoimaan omaa uraan ja osaamista sekä omia tulevaisuuden suunnitelmia. Mentorointi on toimintaa, joka edistää vastuun ottamista omasta oppimisesta niin, että siitä tulee luonnollinen osa elämää.

Onnistuakseen mentorointi edellyttää ohjelmaan sitoutumista. Niin aktorin kuin mentorinkin on varattava aikaa ja sitouduttava yhteisten tavoitteiden eteen. Mentorointi on Farmasialiiton palvelu, johon aktoreiksi voivat hakea kaikki jo perustutkinnon suorittaneet Farmasialiiton jäsenet. Liitto antaa raamit ja tuen mentoroinnille, mutta jokainen pari työskentelee itselleen sopivalla tavalla.

Opiskelijamentorointi

Kehitä ja kehity -opiskelijamentorointiohjelma on Farmasialiiton jäsenpalvelu, johon aktoreiksi voivat hakea perustutkintoa suorittavat Farmasialiiton jäsenet, joilla valmistumiseen on suurin piirtein vuoden verran aikaa.

Opiskelijamentorointiohjelmaan mukaan hakevien aktorien tavoitteena voi olla esimerkiksi omien vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistaminen tai urasuunnitelmien selkiyttäminen.

Lue lisää

Minustako aktori tai mentori?

Aktori

Aktori on kehittymishaluinen Farmasialiiton jäsen, joka kokee tarvitsevansa sparrausta oman työuransa tueksi ja on valmis luottamukselliseen ohjaussuhteeseen. Aktori haluaa aktiivisesti kehittää omaa osaamistaan ja saada siihen tukea mentoriltaan.

Jokaisen aktorin tavoitteet ovat yksilöllisiä, tavoitteena voivat olla muun muassa:

  • ammatillinen kasvu
  • oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen
  • kehittymistarpeiden tunnistaminen
  • urasuunnitelmien selkiyttäminen
  • työn ja perheen yhteensovittaminen
  • esimiestyö eri sektoreilla
  • kansainvälisyys
  • verkostoituminen.

Annamme mentorointiohjelman aikana kaikille myös yhteisiä ohjaavia tehtäviä, jotka liittyvät muun muassa oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

Mentori

Mentori on ammatillisesti kokeneempi henkilö, joka haluaa tarjota oman osaamisensa ja kokemuksensa aktorin kehittymisen tueksi. Mentorin ei tarvitse tietää vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin tai ongelmiin, eikä mentorilta edellytetä erityistä koulutusta tehtäväänsä.

Mentorin ei myöskään tarvitse olla ”vanha konkari”, vaan jo muutaman vuoden työkokemus riittää. Tärkeintä on, että mentori tuo kokemuksensa, osaamisensa ja joskus myös kontaktinsa käytettäväksi mentoroinnissa. Kaikilla on mentorina annettavaa! Mentorina toimimalla pysyy myös itse ajan tasalla ja verkostoituu.

Mentorille korvataan yhteisistä, koko ryhmän tai mentoreiden tapaamisista aiheutuvat matkakulut. Muuta korvausta mentoreille ei makseta. Mentorin ei tarvitse olla Farmasialiiton jäsen.

Ajankäyttö

Ohjelma kestää noin 8 kuukautta, ja aktori ja mentori tapaavat noin kerran kuukaudessa ohjelman aikana. Tapaamiset voivat tapahtua kasvokkain tai virtuaalisesti, tästä päättää mentorointipari itse. Tapaamisia ohjelman aikana tulisi olla 6–8, jotta luonteva ja luottamuksellinen suhde, joka tukee hyvää keskustelua, ehtisi syntyä.

Tämän lisäksi ohjelman aikana järjestetään kolme koko mentorointiryhmän yhteistä tapaamista Helsingissä  (noin 3 tuntia kerrallaan) sekä yksi sparraustapaaminen erikseen mentoreille ja aktoreille.

Haku mentorointiohjelmaan

Haku mentorointiohjelmaan aktoriksi tapahtuu keväisin. Tämän vuoden haku päättyy 14.4.2024.

Kaikkien ohjelmaan hakeneiden aktoreiden kanssa käydään alkukeskustelu, jossa käydään läpi hakijan tavoitteita ja lähdetään kartoittamaan mentoriehdokkaita. Farmasialiitto auttaa sopivan mentoriehdokkaan etsimisessä, mutta tämä edellyttää myös hakijalta aktiivista panosta.

Mentoreiden haku on käynnissä jatkuvasti.

Hae aktoriksi

Hae mentoriksi

Mitä mentorointi antaa aktorille ja mentorille?

Kuuntele videolta aiemmin mentorointiohjelmaamme osallistuneiden Jatan ja Åsan ajatuksia mentoroinnin annista.

Kysyttävää mentoroinnista?

Sanna Passi

Sanna Passi
koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija
050 466 7575
sanna.passi@farmasialiitto.fi