Työsopimus ja työsuhteen ehdot

Tutustu farmasian alan työehtosopimuksiin ja lue, miten työsuhteen ehdot määräytyvät. Muistilistamme avulla voit tarkistaa oman työsopimuksesi ennen sen allekirjoittamista.

Muistettavaa työsopimuksesta

Työsopimus on tärkeä paperi, joka kertoo, mihin ja millä ehdoilla ja palkalla olet työsuhteessasi sitoutunut. Älä allekirjoita työsopimusta, jos et ole täysin varma sisällöstä tai siinä on mielestäsi jotain epäselvää.

Kirjallinen sopimus, kahtena kappaleena

Työsopimus kannattaa aina vaatia kirjallisena, jolloin ei jää varaa epäselvyyksille.

Sopimus pitää tehdä kahtena kappaleena. Työnantajalle jää toinen, ja toinen tulee sinulle. Säilytä sopimus huolellisesti!

Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Määräaikaisuuteen tulee olla jokin selkeä syy, kuten työn projektiluonne, sijaisuus, harjoittelu tai pitkäaikaistyöttömyys.

Koeaika

Työsopimuksessa on yleensä määritelty koeaika, jolloin selvitetään, sopiiko työntekijä kyseiseen paikkaan ja onko paikka sellainen, johon työntekijä haluaa sitoutua.

Jos koeaikaa ei selkeästi määritetä, sitä ei ole, vaan työsuhde on heti voimassa sellaisenaan.

Koeaika voi olla enintään 6 kuukautta tai vuotta lyhyemmissä määräaikaisissa työsuhteissa enintään puolet työsuhteen kestosta.

Irtisanomisaika

Työsopimuksessa määritellään usein myös työntekijän noudattama irtisanomisaika. Määräaikaisessa työsuhteessa tämä kannattaa pyytää sopimukseen, sillä muutoin määräaikaisesta työsopimuksesta ei voi irtisanoutua.

Työsopimuksessa voidaan mainita myös työnantajan noudattama irtisanomisaika, ellei sitä ole määritelty noudatettavassa työehtosopimuksessa tai jos siitä sovitaan paremmin.

Työsuhteen ehtojen määräytyminen

Työntekijän kannalta työsuhde ja sen määrittävät ehdot ovat tärkeässä roolissa arjen suunnittelun, rahallisen vakauden ja työssä viihtymisen kannalta.

Uuteen työpaikkaan mennessä kannattaa aina pitää huoli siitä, että tietää mitä työehtosopimusta noudatetaan ja mihin henkilökohtaisesti allekirjoittamassaan työsopimuksessa sitoutuu. Tällöin vältetään monet epäselvyydet ja ongelmat.

Mahdollisia ongelmia kannattaa yrittää aina selvittää ensin työpaikan luottamushenkilön avulla. Myös Farmasialiiton työsuhdeneuvonta on jäsenen apuna ongelmien ja erimielisyyksien osuessa kohdalle.

Työsuhteen ehdot määräytyvät seuraavien kohtien perusteella: 1) työsopimus, 2) työehtosopimus, 3) työlainsäädäntö, 4) työpaikalla noudatetut käytännöt ja 5) työnantajan käskyt.

Työsuhteen ehtoihin vaikuttaa työsuhteen säännöstyslähteiden etusijajärjestys.

Etusijajärjestys on pääpiirteissään seuraava: 1) pakottavat lainsäännökset, 2) työehtosopimuksen määräykset, 3) työsopimusehdot ja sopimuksen veroiset käytännöt, 4) sellaiset työehtosopimuksen määräykset ja lainsäännökset, josta voidaan sopia toisin työsopimuksissa ja 5) työnantajan käskyt.

Farmasian alan työehtosopimukset

Apteekkien farmaseuttinen henkilöstö

Farmasialiitto solmii yleissitovan työehtosopimuksen apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle Apteekkien Työnantajaliiton kanssa. Nykyinen sopimus on voimassa 13.2.2023–31.5.2025.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 13.2.2023–31.1.2025

Kollektivavtal för farmaceutisk personal 13.2.2023–31.1.2025

Aiempi työehtosopimus:

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.2.2022–31.1.2024 (päättynyt 31.1.2023)

Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.2.–31.1.2024

Yksityinen sektori

Farmasialiitto on mukana Kemianteollisuuden työsopimusneuvotteluissa akavalaisen neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Ammattiliitto Pro:n kautta.

YTN:n ja Kemianteollisuus ry:n neuvottelema sopimus

Ammattiliitto Pro ry:n ja Kemianteollisuus ry:n neuvottelema sopimus. 

Farmasian ammattilaisia kuuluu myös kaupan alan työehtosopimuksen piiriin.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja Kaupan liitto ry:n neuvottelema sopimus