Farmasialiiton edustajisto
ja hallitus

Edustajisto on Farmasialiiton ylin päättävä elin, jonka päätökset hallitus toimeenpanee.

Edustajisto

Edustajisto tehtäviin kuuluvat muun muassa hallituksen valinta, talousarvion, tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen hyväksyminen. Edustajistossa on 25 jäsentä, joista kaksi on opiskelijajäseniä. Lisäksi jokaisella säännöissä määritetyllä työskentelysektorilla on edustajistossa oma kiintiönsä (kaksi henkilöä). Näin varmistetaan, että kaikkien farmasian alan ammattilaisten ääni kuuluu myös liiton ylimmässä toimielimessä.

Edustajiston toimikausi on neljä vuotta lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

 

Edustajisto 2021 (syksy)–2025 (kevät)

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Hallitus

Hallitus toimeenpanee edustajiston päätökset ja hyväksyy muun muassa liiton nimissä tehtävät työehtosopimukset ja opiskelijoiden palkkasuositukset. Hallitus huolehtii liiton toiminnan strategisesta kehittämisestä ja palkkaa liiton toimihenkilöt. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista yksi on opiskelijajäsen. Hallituksessa on kiintiöpaikka jokaiselle säännöissä määritetylle työskentelysektorille. Jokaisella hallituksen jäsenellä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten kausi on kaksivuotinen.

Hallitus 2024–2025

Puheenjohtaja
Maija Pirttijärvi
040 778 4313

Varsinaiset jäsenet
Mika Lätti, varapuheenjohtaja
Carita Linden-Lahti
Minna Manner-Lehtinen
Suvi Sivula
Ville Perälä
Salla Lahdentausta

Varajäsenet
Ella Kälvälä
Eija Ihanainen
Sofia Ranta-aho
Alpo Turunen
Sanna-Mari Vehviläinen
Valma Karttunen