Kansainvälinen yhteistyö

Farmasialiitto edustaa suomalaisia farmasian alan ammattilaisia kansainvälisissä järjestöissä: International Pharmaceutical Federation (FIP), Nordisk Farmaceut Union (NFU), European Industrial Pharmacists Group (EIPG) ja European Association of Hospital Pharmacists (EAHP).

International Pharmaceutical Federation (FIP)

FIP edustaa tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yli miljoonaa farmasian ammattilaista.

FIP toimii tiiviissä yhteistyössä maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa, ja järjestö on jäsenenä maailman terveysammattilaisten järjestössä (World Health Professions Alliance), johon kuuluvat FIP:n lisäksi Maailman lääkäriliitto, Maailman hammaslääkärijärjestö ja Maailman hoitajajärjestöjen kattojärjestö.

FIP:n tavoitteena on edistää lääkkeiden saatavuutta ja niiden rationaalista käyttöä tukemalla alan tieteellistä tutkimusta, kehittämällä ammattitoimintaa ja vaikuttamalla terveyspolitiikan kehittämiseen ympäri maailman.

Parhaiten FIP tunnetaan Suomessa vuotuisista syksyllä pidettävistä kongresseistaan, joihin osallistuu Suomesta tyypillisesti 50–100 proviisoria ja farmaseuttia. Suomalaiset farmasian asiantuntijat toimivat aktiivisesti FIP:n eri toimielimissä.

FIP jakautuu useisiin eri ryhmiin, joiden hallinnoissa on mahdollisuus vaikuttaa muun muassa kongressin ohjelman ja ryhmien toiminnan suunnitteluun. Suurin ryhmä on apteekkifarmasia (Community Pharmacy), ja nuoria farmasisteja edustaa Young Pharmacists’ Group.

Suomen Farmasialiitto edustaa FIP:ssa akavalaisia farmaseutteja ja  proviisoreita osallistumalla kongresseihin ja niiden yhteydessä pidettäviin valtuuston kokouksiin (Council meeting). Valtuusto on FIP:n ylin päättävä elin, ja Farmasialiitolla on siellä virallinen edustus.

Nordisk Farmaceut Union (NFU)

NFU pitää vuosittain syyskokouksen, joka järjestetään vuorovuosin eri jäsenmaissa. Tämän lisäksi NFU:n toiminnan ydintä ovat pienimuotoisemmat etäkokoukset ja tiivis yhteydenpito.

NFU edistää tietojen ja kokemusten vaihtoa niin ammatillisissa kuin  työmarkkinakysymyksissä.

NFU voi antaa myös kannanottoja, joilla pyritään vaikuttamaan yksittäisessä jäsenvaltiossa tai kaikissa jäsenvaltioissa harjoitettavaan lääke- tai koulutuspolitiikkaan.

NFU tarjoaa hyvän pohjoismaisen verkoston silloin, kun tarvitaan lisätietoa jonkin Pohjoismaan lääkepoliittisesta tilanteesta. Viime vuosina NFU on pyrkinyt tiivistämään yhteistyötä muihin eurooppalaisiin farmasian alan työntekijäjärjestöihin.

NFU:n jäsenliitot:

European Industrial Pharmacists Group (EIPG)

EIPG:n päätehtävä on edistää ja ylläpitää teollisuusfarmasistien roolia  eurooppalaisessa lääketeollisuudessa.

EIPG tekee kansainvälistä ammatillista edunvalvontaa teollisuusfarmasisteille ja on heidän äänitorvensa eurooppalaisessa päätöksenteossa.

Suomen Farmasialiitto on EIPG:n jäsenjärjestö ja siten kaikki lääketeollisuudessa ja tukkukaupassa työskentelevät Farmasialiiton jäsenet ovat myös EIPG:n jäseniä. Farmasialiiton lääketeollisuuden neuvottelukuntaan kuuluu EIPG-maadelegaatti, joka pitää yhteyttä EIPG:n ja Farmasialiiton välillä sekä osallistuu vuosittain järjestön yleiskokoukseen.

Lisäksi EIPG:

  • vaikuttaa kommentoimalla aktiivisesti EU-lainsäädäntöön ja -ohjeistuksiin sekä antamalla lausuntoja eri sidosryhmille ja julkiselle yleisölle
  • toimii tiiviissä yhteistyössä eri jäsenmaiden teollisuusfarmasian ammattijärjestöjen kanssa mm. tuomalla heidän näkemyksiään esiin EU-tasolla
  • ylläpitää yhteistyötä muiden eurooppalaisten farmasian järjestöjen kanssa (mm. apteekki- ja sairaalafarmasia, FIP, Efpia)
  • tarjoaa jäsenilleen ajankohtaisia webinaareja
  • tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisen opiskelijajärjestön EPSA:n kanssa.

EIPG julkaisee säännöllisesti jäsenilleen  ajankohtaista materiaalia, joka on saatavissa EIPG:n omilta sivuilta.

Lisäksi EIPG julkaisee kerran kuukaudessa ilmestyvää uutiskirjettä, jossa kerrotaan ajankohtaisimmista lääketeollisuutta koskevista uutisista ja kannanotoista.

EIPG ottaa mielellään vastaan myös tieteellisiä artikkeleja ja julkaisee niitä omissa somekanavissaan ja verkkosivuillaan.

Jos haluat tietää lisää EIPG:n toiminnasta, voit olla yhteydessä Farmasialiiton lääketeollisuuden neuvottelukunnan (TNK) puheenjohtajaan.

European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)

EAHP on vuonna 1972 perustettu eurooppalainen sairaalafarmasian kattojärjestö. Sen jäseniä ovat kansalliset sairaalafarmasian järjestöt.Suomea edustava jäsen on Suomen Farmasialiitto sekä sen Kuntaneuvottelukunta. Jäsenmaita on yhteensä 35.

EAHP:n tavoitteena on:

  • kehittää sairaala- ja terveyskeskusfarmasiaa
  • kehittää yhteiseurooppalaisia käytäntöjä
  • kehittää sairaalafarmasistien asemaa ja roolia
  • valvoa sairaalafarmasistien etuja EU:ssa yhteistyössä viranomaisten kanssa edistää moniammatillista yhteistyötä.

EAHP:n yleiskokous, järjestön ylin päättävä elin, pidetään vuosittain jossakin jäsenvaltiossa. Jokainen jäsenmaa voi lähettää yleiskokoukseen 1–3 delegaattia.

Jäsenjärjestöjen johtajista koostuva hallitus toimii järjestön toimeenpanevana elimenä. Hallituksessa on seitsemän jäsentä.

Yleiskokouksen lisäksi EAHP järjestää vuosittain sairaalafarmasian kongressin sekä akateemisia seminaareja.

EAHP:n virallinen lehti on European Journal of Hospital Pharmacy