Täydennyskoulutukset

Farmasian alalla elinikäinen oppiminen ja täydennyskoulutus ovat erittäin tärkeitä, koska lääkehoidot uudistuvat ja lääkkeisiin liittyvä tieto tarkentuu koko ajan. Myös toimintaprosessien kehittäminen ja käytössä olevien työkalujen hyvä hallinta edellyttävät ammatillista kehittymistä ja täydennyskoulutusta.

LHA-koulutus ja -portfolio

Farmasialiiton verkkokaupassa tarjolla oleva LHA-koulutus ja siihen liittyvät potilasarviointiharjoitukset ovat täydennyskoulutusta. Niiden suorittaminen ei kuitenkaan suoraan riitä LHA-pätevyyden saamiseen, vaan hankittu osaaminen osoitetaan erikseen. LHA-osaamisen voi osoittaa erillisen LHA-portfoliomenettelyn kautta.

Erityispätevyysjärjestelmä

Farmasialiitto ja Apteekkariliitto ylläpitävät farmasian alan erityispätevyysjärjestelmää, jonka tarkoituksena on tukea liiton jäsenten ammatillista kehittymistä.

Muu koulutustarjonta

Farmasialiiton tarjoamat koulutukset löytyvät liiton tapahtumakalenterista. Myös liiton alueverkostot järjestävät koulutustilaisuuksia. Aluetilaisuuksista tiedotetaan Fimnetissä ja Farmastore-verkkokaupassa.

Tapahtumakalenteriin

Kysy lisää täydennyskoulutuksesta!

Sanna Passi

Sanna Passi
koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija
050 466 7575
sanna.passi@farmasialiitto.fi