Tietoa alasta

Farmasian alan ammattilaiset, farmaseutit ja proviisorit, ovat lääkealan rautaisia asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä monissa erilaisissa tehtävissä, lääkekehityksestä lääkealan viranomaistehtäviin sekä potilas- ja asiakaslähtöiseen apteekki- ja sairaalatyöhön ja lääkehoitojen arviointiin.

Keitä ovat farmasian alan ammattilaiset?

Farmaseutti on farmasian alan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaattitutkinto) suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Farmaseutin opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta, ja niihin kuuluu kuuden kuukauden pituinen harjoittelujakso. Farmaseutiksi voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa (ruotsinkielinen tutkinto).

Farmaseutit ovat lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita. Pääosa farmaseuteista työskentelee apteekeissa asiakaspalvelutehtävissä (resepti- ja itsehoitolääkkeet). Farmaseutteja on myös terveydenhuollon, lääketeollisuuden ja -tukkukaupan sekä valtion ja yliopistojen palveluksessa tai yrittäjinä.

Proviisori on farmasian alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (nk. farmasian maisteri, eng. M.Sc. Pharm.). Proviisorin tutkintoon kuuluu kolmivuotinen farmaseutiksi opiskelu, minkä jälkeen proviisoriopiskelijat syventävät maisterivaiheessa osaamistaan valitsemassaan pääaineessa. Myös proviisoriksi voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa, Helsingin yliopistoissa ja Åbo Akademissa.

Proviisorit työskentelevät tyypillisesti esihenkilöinä ja asiantuntijoina. Asiantuntijatoimenkuvia ovat esimerkiksi viranomais-, tutkija- ja lääkeinformaatiotehtävät tai asiantuntijapalveluiden tarjoaminen yrittäjänä/konsulttina. Suomessa proviisorin tutkinto vaaditaan apteekkiliiketoiminnan harjoittamiseen (apteekin omistaminen ) ja lääketukkukaupan vastuunalaisena johtajana toimimiseen.

Lääkealan rautaiset asiantuntijat

Farmasian alan ammattilaiset, farmaseutit ja proviisorit, ovat lääkealan rautaisia asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä monissa erilaisissa tehtävissä, lääkekehityksestä lääkealan viranomaistehtäviin sekä potilas- ja asiakaslähtöiseen apteekki- ja sairaalatyöhön ja lääkehoitojen arviointiin.

Farmasian ammattilaisten ydinosaamista on lääkeaineiden kemia ja kulkeutuminen elimistössä sekä lääkkeiden vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset. Lisäksi lääkevalmistus ja -neuvonta sekä lääkehuollon järjestäminen ovat farmasian ammattilaisen keskeisiä osaamisalueita.

Työskentelysektorit farmaseutti

 • 85 %
  Apteekki
 • 9 %
  Terveydenhuolto
 • 4 %
  Lääketeollisuus ja -tukkukauppa
 • 2 %
  Valtio, Kela ja yliopistot

Työskentelysektorit proviisori

 • 54 %
  Apteekki
 • 8 %
  Terveydenhuolto
 • 25 %
  Lääketeollisuus ja -tukkukauppa
 • 13 %
  Valtio, Kela ja yliopistot

Tyypillisimmät tehtävänkuvat

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet erilaisiin työtehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Monet farmasian ammattilaiset työllistyvät apteekkiin,  mutta mielenkiintoisia työtehtäviä löytyy myös lääketeollisuudesta, sairaaloista ja terveyskeskuksista, viranomaistehtävistä (esim. Kela ja Fimea), lääketukkukaupasta sekä opetuksen ja tutkimuksen parista.

Apteekissa työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu (resepti- ja itsehoitolääkkeet), lääkeneuvonta, lääkehoitojen arviointi, lääkkeiden valmistus sekä erilaiset esimiestehtävät (esimerkiksi työvuorolistojen teko ja apteekin hoito).

Terveydenhuollossa farmaseutit ja proviisorit työskentelevät lääkehoitojen ja lääkkeiden käytön asiantuntijoina, vastaavat lääkehoitojen arvioinnista ja hoitavat erilaisia lääkkeiden logistiikkaan, valmistukseen ja käyttökuntoon saattamiseen liittyviä tehtäviä sekä esimiestehtäviä. Näitä tehtäviä voi tehdä myös sairaalan osastolla osana potilaita hoitavaa moniammatillista tiimiä.

Lääketeollisuudessa työtehtäviin kuuluvat lääkkeiden valmistukseen ja lääketehtaan toimintaan liittyvä laadunvarmistus, lääke-erien myyntiin vapauttaminen, lääkkeiden myyntilupahakemusten käsittely, lääketurvatoiminta sekä lääkevalmisteiden markkinointi ja myynti.

Lääketukkukaupassa työtehtävät liittyvät yleisimmin lääkkeiden logistiikkaan sekä lääkkeiden markkinointiin ja myyntiin.

Viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi myyntilupien käsittely ja myöntäminen, apteekkien ja lääketehtaiden valvontaan ja tarkastukseen liittyvät tehtävät sekä lääkekorvaushakemuksien käsittely ja korvauspäätösten tekeminen.

Yliopistolla farmasian ammattilaisia työskentelee useimmin tutkimus- ja opetustehtävissä.

Farmasian ammattilaisten erilaisia uratarinoita voi lukea Farmasia-lehdestä.

Tutustu uratarioihin

Farmasian ammattilaisten monipuolisiin uratarinoihin voi tutustua Farmasia-lehden kautta.

Lue lisää

Palkkaus ja työllistyminen

Farmaseuttien ja proviisoreiden palkkaus riippuu työtehtävistä ja työskentelysektorista. Alla olevassa taulukossa näkyvät farmaseuttien ja proviisorien keskimääräiset palkat eri sektoreilla (e/kk) vuonna 2022.

Farmasian alan työllisyystilanne on pääsääntöisesti hyvä. Viime aikoina alalla on esiintynyt jonkin verran työvoimapulaa, josta voi lukea esimerkiksi Farmasia-lehden (5/2022) jutusta.

Kysyttävää?

Onko sinulla kysyttävää farmasian alasta? Ota rohkeasti yhteyttä! Tutustu myös mahdollisuuksiin työskennellä opintojen ohessa.

Inka Rantamäki

Inka Rantamäki
opiskelijatoiminnan asiantuntija
044 299 0690
inka.rantamaki@farmasialiitto.fi