Älä tapa munivaa kanaa tai lypsävää lehmää

Merkittävä osa akavalaisista yrittäjistä hyödyntää toiminnassaan osaamistaan ja koulutustaan myymällä omaa asiantuntijuuttaan. Asiantuntijuuden liiketoiminnallisessa hyödyntämisessä ja myymisessä asiakkaille on omanlaisensa lainalaisuudet, jotka kannattaa tuntea, etteivät toimintaedellytykset lopu siihen, että oikeudet omaan asiantuntemukseen on tietämättä tai erehdyksessä luovutettu asiakkaalle.

Otsikon vanhan sanonnan voisi tässä yhteydessä muuttaa muotoon: ”Munivaa kanaa tai lypsävää lehmää ei kannata myydä”. Laajasti – tai analogisesti – tulkiten tätä voisi verrata asiantuntijuuden luovuttamiseen. Munivaa kanaa tai lypsävää lehmää ei kannata myydä vaan ainoastaan harkittu määrä munia tai maitoa. Asiantuntijuus ei ole kertahyödyke, jonka omistusoikeus pitää saatikka kannattaa luovuttaa kokonaisuudessaan sen ostajalle. Sitä kannattaa luovuttaa pieninä paloina mahdollisimman monta kertaa mahdollisimman monelle.

Asiantuntijuuden ydintä ovat niin sanotut IPR (Intellectual Property Rights) -oikeudet eli tekijän- ja teollisoikeudet. Immateriaalisina hengentuotteina niiden tekijä voi saada suojaa joko suoraan lain nojalla tai suojaamalla nämä oikeudet. Näiden oikeuksien liiketoiminnallinen hyödyntäminen on lähtökohtaisesti sen oikeus, jolle tekijän- tai teollisoikeudet kuuluvat. Hän päättää tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta siitä, käytetäänkö näitä oikeuksia liiketoiminnassa ja vaihdannan välineinä. Näiden oikeuksien haltija päättää vapaasti oikeuksien luovuttamisesta ja luovuttamisen laajuudesta kolmannelle.

Jos olet myynyt kaikki oikeudet kolmannelle, ei sinulla ole enää kohteeseen sellaisia oikeuksia, joita voisit omassa liiketoiminnassasi hyödyntää. Olet myynyt ne kolmannelle, joka voi jatkaa sinun asiantuntijuutesi hyödyntämistä, mutta sinä et ehkä näin voi enää tehdä.

Jotta et erehdyksessä myisi munivaa kanaa tai lypsävää lehmää, ole tarkkana asiantuntijuuden myynti- ja luovutustilanteissa:

  • Laadi luovutuksista aina kirjalliset sopimukset: Suulliset sopimukset muuttuvat riitatilanteissa kahdeksi aivan erisisältöiseksi oikeustoimeksi.
  • Älä myy omistusoikeutta, myy käyttöoikeus. Säilytä itselläsi kaikki oikeudet työhösi ja siihen, että voit luovuttaa uusia käyttöoikeuksia samaan kohteeseen.
  • Älä myy rajoittamatonta käyttöoikeutta, vaan eri tavoin rajoitettu käyttöoikeus. Rajoitukset voivat olla muun muassa maantieteellisiä, aikaan sidottuja, asiakassegmentoituja.
  • Säilytä itselläsi edelleenluovutusoikeudet ja ole tarkkana siinä, voiko asiakkaasi luovuttaa oikeuksia eteenpäin kolmannelle (esim. yritysjärjestelyissä tai muutoin).
  • Määrittele käyttöoikeuden laajuus: Missä toiminnassa, missä jakelukanavissa, millainen käyttöoikeus asiakkaalle luovutetaan.
  • Säilytä itselläsi muunteluoikeudet: Jos asiakas haluaa muuttaa luovutuksen kohdetta, on hänen ostettava muutostyö sinulta.
  • Älä myy yksinoikeutta, sillä rajoittamattomana se on sama kuin myisit kaikki oikeudet; et itsekään voi enää hyödyntää kaupan kohdetta.
  • Mieti hinnoittelu: Kertakorvaus vai jatkuva palvelumaksu tai rojalti.

Asiantuntijuuden liiketoiminnallinen luovuttaminen voi erilaisten rajattujen käyttöoikeuksien ohella olla myös palvelukokonaisuus, jossa asiakkaan tarpeisiin vastataan rakentamalla asiantuntijapalveluiden luovuttaminen palvelukonseptin varaan. Tämä osataan hyvin IT-jäteissä, jotka sitovat asiakkaan itseensä myymällä sille suuren ja kalliin käyttöjärjestelmän laajoine ylläpito-, oheis- ja tukipalveluineen, joita kukaan muu ei voi tarjota ja jota asiakas ei itse saa, saatikka osaa, muuttaa tai kehittää. Tämän liiton voi rakentaa myös oman asiantuntijuutensa ympärille. Mikäli tähän ei vielä omassa liiketoimintasuunnitelmassaan yllä niin vähintäänkin tulee huolehdittua siitä, että se kana tai lehmä jatkossakin kuopsuttelee maata siinä omassa pihapiirissä.

Tekijänoikeusterveisin
Minna 

Katso kaikki ajankohtaiset

Minna Hälikkä

Minna Hälikkä

Minna Hälikkä on Farmasialiiton työmarkkinajohtaja. Hän vastaa osaltaan liiton neuvottelu- ja työehtosopimustoiminnasta, työelämävaikuttamisesta sekä luotsaa kolmen hengen tes-tiimiä. Ulkoilmaihmisenä vapaa-aikaa kuluu mökkeilyn, ulkoliikunnan ja koiran kanssa puuhailun parissa. Äänihuulet pysyvät kunnossa kuoroharrastuksella.

työmarkkinajohtaja