Edelleen yhdessä

Olen seurannut kunta-alan neuvotteluja tuoreena ammattiliiton puheenjohtajana. Yllättävän paljon olen saanut myös osallistua, huolimatta siitä, että jäsentemme työehtosopimuksista kyseisellä sektorilla neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Olemme pieneksi liitoksi saaneet kohtuullisen hyvin äänemme kuuluviin neuvottelujen kuluessa. Tätä on edesauttanut yhteistyö muiden liittojen kanssa.

Neuvottelutaival on ollut mutkainen ja sotkuinen. Melko pitkään näytti siltä, että eri liittojen edustamien työntekijöiden erilaisista taustoista huolimatta, yhdessä tekemisellä saataisiin aikaan myös yhteistä tulosta. Voi toki olla, että kokemattomuuteni ja sinisilmäisyyteni näkyi tässä ajattelussa. Nyt kuitenkin tilanne on täysin toinen ja surukseni huomaan, että työntekijäpuoli ei enää edes julkisesti yritä näyttää yhtenäiseltä ja solidaariselta toisiaan kohtaan. Ikävä kyllä yhteistä tekemistä ja ymmärrystä ei edesauta se, että halutaan taistella korotukset vain tietylle ammattiryhmälle.

Sovintolautakunta antoi sovintoehdotuksen, jonka JUKO, yhdessä JHL:n ja Jytyn kanssa, olisi ollut valmis hyväksymään. Myös Kuntatyönantaja olisi ollut mukana. Sovintoehdotus ei tietenkään ollut täydellinen, ei kenenkään osapuolen mielestä. Se sisälsi kuitenkin palkkaohjelman, joka jukolaisille liitoille oli tärkeä. Kolmevuotisessa sovintoehdotuksessa huomioitiin myös se, että pienipalkkaisten työntekijöiden palkat olisivat nousseet muita enemmän.

JUKO päätti sovintoehdotuksen kaaduttua irtisanoa kunnallisen pääsopimuksen. Ellei näin olisi toimittu, olisivat kuntapuolen asiantuntijoiden työehdot jääneet hyvin ohuen ja puutteellisen järjestelmän varaan. Se olisi sisältänyt lähinnä vain paikallisen sopimisen pelisäännöt. Sopimuksen irtisanomisella varmistettiin se, että kuntasektorin työsuhteen ehdoista ja palkoista neuvottelu jatkuu.

Myös työtaistelutoimet jatkuvat, sillä JUKO on ilmoittanut, että toistaiseksi voimassa ollut kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu, kunnes sen loppumisesta erikseen tiedotetaan. Tämä koskee myös Farmasialiiton kuntasektorilla työskenteleviä jäseniä.

Farmasian ammattilaiset työskentelevät moniammatillisissa työyhteisöissä, yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Pidetään huoli siitä, että osin riitaisatkin neuvottelut eivät vaikuta yhdessä työskentelyyn. Teemme kaikki ammattiryhmät yhdessä töitä potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi.

Maija Pirttijärvi
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry

Katso kaikki ajankohtaiset

Maija Pirttijärvi

Maija Pirttijärvi

puheenjohtaja