Farmasian ammattilaiset – lääkehuollon supersankarit

Muutos on jännä asia. Se nostaa esille asioita, joita ei voi sivuuttaa ja jotka on vain pakko kohdata. Yksi esille noussut asia on lääkehuolto.  Viimeistään nyt on jokaisen tunnustettava lääkehuollon – erityisesti toimivan lääkehuollon – merkitys osana terveydenhuoltoa. Lääkehuollon eri osa-alueita hoitava yhteisjoukkue on pienien alkukankeuksien jälkeen toiminut mallikkaasti ja hoitanut oman osansa kunnialla. 

Farmasian ammattilaiset ovat ammattikuntana olleet pitkään näkymätön joukko hiljaisia puurtajia. Oma tontti on hoidettu ja varmistettu samalla, että lääkitys- ja potilasturvallisuus toteutuu. Apteekeissa asiakkaat saavat näiltä ammattilaisilta opastusta lääkitysasioihin vain vuoronumeronapin painalluksella. Ilmaiseksi ja ilman ajanvarausta. Yliopistoilla puolestaan tehdään tutkimusta ja kehitystyötä lääkkeiden, lääkehoitojen sekä ympäristön eteen. Eikä yliopistojen merkitystä alan uusien ammattilaisten koulutuksessa tietenkään sovi unohtaa. 

Viranomaispuolella varmistetaan, että lait ja säännökset tukevat kansalaisten rationaalista lääkehoitoa. Samalla viranomaispuolella varmistetaan, että maksamme vaikuttavista lääkehoidoista kohtuullisesti. Lääketeollisuus kehittää ja varmistaa, että käytössämme on tutkittuja, turvallisia ja tehokaita lääkkeitä. Tukkukaupat huolehtivat, että sairaalat ja apteekit saavat lääkkeet jaettavakseen sekä hoitavat omalta osaltaan lääkkeiden velvoitevarastointia. Kuntapuolella tuetaan moniammatillisesti sairaalan lääkehoitojen onnistumista, lääkehuollon toimivuutta sekä kehitetään kliinistä farmasiaa ja lääkitysturvallisuutta. Suomessa toimiva lääkehuolto onkin pitkälti farmasian ammattilaisten osaamisen ansiota.

Suomessa toimiva lääkehuolto onkin pitkälti farmasian ammattilaisten osaamisen ansiota.

Jokainen lääkehuollon osa-alue toimii tiukasti lain ja sääntelyn pohjalta. Ja näin tulee ollakin, jotta terveydenhuollon ammattilaisina edistämme rationaalista lääkehuoltoa sekä lääke-, lääkitys- ja potilasturvallisuutta. Tässä kokonaisuudessa on luontaista, että myös alalla toimivat ammatti- ja työnantajaliitot haluavat varmistaa, että muutoksen keskellä myös työsuhteisiin liittyvät asiat hoidetaan lakien ja sopimusten mukaisesti.

Kiitos meidän laadukkaan koulutuksemme, olemme kaikki saaneet opiskella tiedon kriittistä arviointia. Tässä hetkessä noista opinnoista on suuresti apua, kun yritämme ammattilaisina kahlata tietotulvan seassa. Myös kansalaiset janoavat luotettavaa tietoa, ja tässä meillä farmasian ammattilaisilla on iso vastuu ja rooli. 

Vuoden 2019 alkupuolella STM pääsi aloittamaan lääkehuollon kehitystyötä. Lääkehuollon tiekartta toimii tässä hyvänä pohjana. Toivon, että poikkeusolojen jälkeen pääsemme hyvällä yhteistyöllä jatkamaan lääkehuollon kehittämistä yhdessä. Jos emme tähän yhdessä alana pysty, niin muita halukkaita löytyy jonoksi. 

Toivon, että poikkeusolojen jälkeen pääsemme hyvällä yhteistyöllä jatkamaan lääkehuollon kehittämistä yhdessä.

Palaan vielä alussa mainitsemaani lääkehuollon yhteisjoukkueeseen. Farmasian ammattilaisina olemme lääkkeiden, lääkehoitojen ja lääkehuollon ammattilaisia. Me farmasian ammattilaiset olemme lääkehuollon supersankareita! Ja samalla myös ihmisiä. Olemme uuden tilanteen edessä kaikkien muiden kanssa, ja meitä saa pelottaa ja väsyttää. Olemme inhimillisiä, ja virheitä voi sattua, mutta syyttelyn sijaan opimme niistä. Meidän on huolehdittava itsestämme, läheisistämme ja kollegoistamme. Nyt jos koskaan arvokkaat kollegaverkostot ja tiivis kollegiaalisuus tulevat tarpeeseen. 

Anne Hautala
 

Katso kaikki ajankohtaiset