Johan on työmarkkinat: Hyvää edunvalvontaa

Viime kuukausien aikana olen pohdiskellut paljon työmarkkinaedunvalvonnan peruskysymyksiä muun muassa sitä, millaista on hyvä edunvalvonta ammattiliitossa. Oma motivaationi työmarkkina-alan töihin on lähtenyt halusta vaikuttaa paremman suomalaisen työelämän puolesta. Onnekseni olen huomannut tulleeni Farmasialiitossa kaltaisteni seuraan. Farmasialiiton henkilöstöllä, luottamushenkilöillä ja tuntemillani jäsenillä on vahva yhteinen halu tehdä edunvalvontaa yhteisten ja Farmasialiiton omien tavoitteiden puolesta.

Farmasialiitto vaikuttaa parempaan työelämään työehtosopimusten kautta. Keskeistä vaikuttamistyötä on farmaseuttien ja proviisorien palkkauksen ja muiden työ- ja virkasuhteiden ehtojen parantaminen. Viime kuukausina Farmasialiitto on käynyt Kilpailukykysopimuksen mukaisia soveltamisneuvotteluja. Tässä tilanteessa hyvä edunvalvonta on muuntunut myös toiminnaksi, jolla torjutaan mahdollisia työehtoihin kohdistuvia heikennyspyrkimyksiä niin hyvin kuin se vain on mahdollista.

Hyvä edunvalvonta takaa liittoon kuuluvalle työttömyysturvan lisäksi työsuhdeturvaa. Apunasi työsuhdeasioissa ovat Farmasialiiton tai JUKO:n luottamusmiehet. Jäsenenä voit ottaa yhteyttä liiton asiantuntijoihin, jolloin saat asiantuntijoiden asiantuntemuksen käyttöösi. Hyvä edunvalvonta on kiinni myös jäsenestä itsestään ja kannattaakin tarkistaa mieltä askarruttavat työsuhdeasiat riittävän ajoissa paikallisesti ehdotettujen muutosten laillisuuden varmistamiseksi.

Farmasialiiton tarjoamista urapalveluista ja työsuhdeneuvonnasta jäsenellä on mahdollista saada tukea työuralle ja palkkaneuvotteluun, kun tavoitteena on työuran eteneminen ja palkkauksen parantaminen itsenäisesti neuvotellen. Tässä ajassa farmaseutin ja proviisorin omat henkilökohtaiset neuvottelu- ja edunvalvontataidot ovat tärkeä osa työmarkkinaosaamista. Hyvään edunvalvontaan kuuluvat lisäksi Farmasialiiton järjestämät koulutukset ja kurssit, joilla jaetaan tietoa ajankohtaisista työmarkkina- ja ammatillisista asioista. Liiton tilaisuuksissa tapahtuu verkostoitumista kollegojen kanssa, jolloin edunvalvontakin muuttuu yhteiseksi ponnistukseksi.

Hyvään edunvalvontaan kuuluvat myös alan työllisyyden ja työttömyyden seuranta. Farmasian alan työllisyystilanne on ollut pitkään melko hyvä. Farmasialiitto pyrkii toiminnallaan tekemään farmaseuttien ja proviisorien osaamista tunnetuksi ja näkyväksi, jotta alan asiantuntijoiden osaaminen huomattaisiin työmarkkinoilla entistäkin paremmin. Myös työmarkkinaratkaisuissa pyrimme siihen, että alan työllisyys säilyy jatkossakin hyvänä. 

Yhdessä teemme töitä farmaseuttien ja proviisorien etujen vaalimiseksi ja jäsenien parhaaksi. Mitä hyvä edunvalvonta merkitsee juuri sinulle arvoisa jäsenemme?

Hanna Lehtimäki
työmarkkinalakimies

Johan on työmarkkinat! -blogi on Farmasialiiton työmarkkinatiimin asiantuntijoiden kirjoittama. Käsittelemme blogeissamme ajankohtaisia tai muuten vain mielenkiintoisia lääkealan työmarkkinaedunvalvontaan liittyviä aiheita. Tekstit edustavat kirjoittajien kokemuksia ja näkemyksiä eivätkä ne ole välttämättä Farmasialiiton virallisia kannanottoja. Julkaisemme noin kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa uuden tekstin, poikkeuksena heinäkuu, jolloin kirjoittajat ovat kesätauolla. Välillä blogissa saattaa esiintyä myös vierailevia kirjoittajia.

Katso kaikki ajankohtaiset