Johan on työmarkkinat: Luottamusmies – työpaikan palomies ja rauhanneuvottelija

Luottamusmiehen tärkein tehtävä on edustaa työntekijöitä työnantajan kanssa käytävissä neuvotteluissa sekä valvoa, että työntekijöiden oikeuksia ei poljeta ja kohtelu on tasapuolista eikä syrjintää ilmene. Varsinkin tasapuolinen kohtelu tuntuu nykyään saaneen monella työpaikalla turhan laajat raamit, joiden sisälle mahtuu paljon eroavaisuuksia.

Luottamusmies toimii myös työpaikkansa palomiehenä. Vertauksella tarkoitan tilanteita, joissa työnantaja tekee ”hienoja ratkaisuja” niistä keskustelematta, ja luottamusmies joutuu sammuttelemaan näistä aiheutuneita ”tulipaloja”. Valitettavan usein nämä ratkaisut sisältävät yksittäisten työntekijöiden allekirjoituksen jossain lapussa, minkä jälkeen peruuttamaton on yleensä tapahtunut.

Luottamusmies saattaa joutua uransa aikana ikäviin tilanteisiin työnantajansa kanssa, ja siksi luottamusmiesten työsuhdetta on turvattu työehtosopimuksessa. Aina tulisi kuitenkin muistaa, että ikävissäkin tilanteissa asiat riitelevät, eivät ihmiset. Tämä unohtuu helposti siinä vaiheessa, kun toinen osapuoli näkee punaista. Vaikka pahimman kiukustumisen hiipuessa henkilökohtaisuudet yleensä unohtuvat, saattavat pienetkin konfliktit jäädä takaraivoon kummittelemaan. Onneksi työpaikoilla vallitsee enimmäkseen aito neuvottelemisen kulttuuri, ja myös mahdolliset ikävät asiat saadaan keskusteltua yhteisymmärryksessä.

Farmasialiitolla on apteekeissa yhteensä 365 luottamusmiestä. Suomessa on yhteensä 815 apteekkitoimipistettä (612 pääapteekkia ja 203 sivuapteekkia), mikä tarkoittaa, että monessa apteekissa kannattaa ryhtyä kipin kapin valitsemaan joukosta omaa luottamusmiestä.

Farmasialiitto kouluttaa luottamusmiehiä vuosittain järjestämällä peruskurssin, neuvottelutaidon kurssin, jatkokurssin sekä täydennyskurssin. Koulutuksilla taataan, että niin uudella kuin kokeneemmallakin luottamusmiehellä on tarvittavat tiedot ja taidot tehtävänsä hoitamiseen. Myös Farmasialiiton työsuhdeneuvonta on luottamusmiehen (kuten muidenkin jäsentensä) tukena, eli pelkillä kursseilta saaduilla tiedoilla ei tarvitse yrittää pärjätä. Farmasialiiton työsuhdeneuvontaa pyörittävä työmarkkinatiimi lähettää kuukausittain kaikille luottamusmiehille luottamusmiestiedotteen, jossa kerrotaan ajankohtaisista työsuhdetta koskevista asioista. Mikäli työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai erikseen nimettävää yhdyshenkilöä, nämä tärkeät tiedot eivät tavoita työntekijöitä!

Myös itse aikoinaan luottamusmiestehtävissä toimineena voin suositella kaikkia rohkeasti pyrkimään luottamusmieheksi, mikäli vain pieninkin kiinnostus tai palo tehtäviä kohtaan löytyy. Itselläni ainakin tuo pieni kiinnostus kasvoi valtaviin mittasuhteisiin jo heti luottamusmieskoulutuksessa, ja tässä sitä sitten ollaankin ammattiliitossa töissä.

Joonas Rantanen
järjestöasiamies

Johan on työmarkkinat! -blogi on Farmasialiiton työmarkkinatiimin asiantuntijoiden kirjoittama. Käsittelemme blogeissamme ajankohtaisia tai muuten vain mielenkiintoisia lääkealan työmarkkinaedunvalvontaan liittyviä aiheita. Tekstit edustavat kirjoittajien kokemuksia ja näkemyksiä eivätkä ne ole välttämättä Farmasialiiton virallisia kannanottoja. Julkaisemme noin kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa uuden tekstin, poikkeuksena heinäkuu, jolloin kirjoittajat ovat kesätauolla. Välillä blogissa saattaa esiintyä myös vierailevia kirjoittajia.

Katso kaikki ajankohtaiset