Lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokielto päivystäjän silmin

Lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa on takana reilu viikko. Päivystäjämme ovat vastanneet lukuisiin yhteydenottoihin niin puhelimitse, sähköpostitse kuin luottamusmiesten Facebook-ryhmässäkin. Kiitoksia, että olette aktiivisesti antaneet palautetta ja kysyneet matalalla kynnyksellä mieltänne askarruttavia asioita. Päivystämme edelleen klo 9-18 puhelimitse 2.1.2020 asti, minkä jälkeen päivystystarve ja -laajuus arvioidaan uudelleen. Ei ole mitään niin pientä mietityttävää asiaa, ettei siitä kannattaisi kysyä! Olemme täällä teitä varten. 

Avaan tässä nyt joitain yhteydenottojen perusteella eniten jäsenistöä mietityttäneitä seikkoja. Ylivoimaisesti yleisimmin on kysytty vuorojen vaihtamisesta. Kiellon piiriin rajattiin kaikki työvuorojen vaihdot. Näin linjattiin erityisesti, koska työkaverinkin ehdottaman vuoronvaihdon todellinen aloite voi tulla työnantajalta. Tästä olemme jo saaneet vahvoja viitteitä. Tietoomme on tullut muun muassa tilanne, jossa sairauspoissaolosta ilmoittavaa työntekijää on pyydetty sopimaan kaverin kanssa vuoronvaihdosta henkilökohtaisesta syystä ennen kuin hänen poissaolostaan tiedotetaan. Todellisuudessa apteekissa olisi ollut tarve saada järjesteltyä välivuorolainen iltavuoroon tällä tavoin. 

Meidän näkökulmastamme erityisen huolestuttavia ovat olleet ne esiin tulleet tilanteet, joissa työehtosopimuksen jälkivaikutuksen perusteella työntekijällä olisi muutenkin pätevä syy olla poissa työstä palkallisesti (esimerkiksi alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen). Sen sijaan työntekijää on vaadittu esimerkiksi vaihtamaan aamuvuoronsa iltavuoroksi ja edellytetty häntä tulemaan töihin heti, kun toinen vanhempi on kotona. Näihin työehtosopimuksen vastaisesti vaadittuihin vuoronvaihtoihin päästään nyt niiden tullessa ilmi puuttumaan. 

Apteekin avaus- ja sulkuvuoroista on myös tullut runsaasti kysymyksiä. On esimerkiksi painostettu apteekinhoitajaa tulemaan työpaikalle ennen vuoronsa alkua, jotta apteekki varmasti saadaan auki silloin kuin pitäisi. Näissä on lähes poikkeuksetta ollut kyse siitä, että työntekijän työvuoro alkaa tasan samalla kellonlyömällä, kun apteekki aukeaa. Eli oletetaan, että valmistelevat avaustoimet tulee työntekijän suorittaa vapaa-aikanaan ilman korvausta. Tällainen ei yksinkertaisesti käy. Tasan työajan alkaessa on oltava työnantajan käytettävissä, mutta omalla ajallaan ei kenenkään tarvitse apteekin avaustoimia suorittaa. Toivottavasti kiellon myötä näihinkin päästään pureutumaan ja yhä useampi apteekkari hahmottaisi avaus- ja sulkuvuorojen merkityksen.

Viestiä on tullut myös Farmasialiiton ja Aptan tiedotuksen eroista. On aina syytä pitää mielessä, kenen etuja ollaan ajamassa. On luontaista, että työnantajapuoli yrittää vähätellä kiellon sitovuutta. Kannattaa aina muistaa, että Farmasialiitto on nimenomaisesti työntekijän asialla: ajamme jäsentemme taloudellisia, oikeudellisia ja ammatillisia etuja. Näiden etujen ajamiseen kuuluu myös farmasian alan aktiivinen kehitys ja vaikuttamistyö yhteiskunnan eri tasoilla. 

Marketta Hakkarainen

Katso kaikki ajankohtaiset