Miksi oma osaaminen pitäisi tunnistaa?

Puhumme yleiskielessä hyvin suvereenisti osaamisesta. Kun asiaa pysähtyy tarkastelemaan tarkemmin, voi kuitenkin olla haastavaa vastata kysymykseen, millaista osaamista minulla itselläni on.

Kuulostaako tutulta? Älä huoli, et ole yksin tässä tilanteessa. Uravalmentajana törmään jatkuvasti oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteisiin.

2.–8.10.2023 vietetään valtakunnallista Osaaminen näkyviin -viikkoa. Viikon aikana myös Farmasialiitto järjestää useita tilaisuuksia, joissa osaamista tarkastellaan eri näkökulmista ja joissa pääset helposti liikkeelle oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen kanssa.

Oman osaamisen tunnistaminen on tärkeä työelämätaito. Tulemme jokainen vääjäämättä löytämään itsemme tilanteesta, jossa joudumme kertomaan osaamisestamme ja vakuuttamaan kuulijan. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi kehityskeskustelussa, kokouksessa tai vaikka palkkakeskustelussa palkankorostusta pyytäessä. Keskustelut menevät taatusti helpommin maaliin, jos olet varautunut tähän tilanteeseen ennalta.

Oman osaamisen tunnistaminen tukee myös uskoa omaan osaamiseen ja vahvistaa ammatti-identiteettiä, mikä edelleen vaikuttaa laajemmin työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Tänä päivänä vakuuttavien työnhaun dokumenttien, CV:n, työhakemuksen ja LinkedIn-profiilin, teko ei onnistu, ellei pysty kertomaan omasta osaamisestaan. Sinun pitää vakuuttaa rekrytoija kuvaamalla omaa osaamistasi ensin työnhaun papereissa ja myöhemmin haastattelussa.

Usein uravalmennuksessa työnhaun dokumenttien kommentoinnin keskiössä onkin osaamisen tunnistaminen.

Osaamisen pohtiminen on tärkeässä roolissa myös urasuunnittelussa. Mitä osaan, mitä osaamista haluan käyttää jatkossa, mitä ovat vahvuuteni, joilla haluan työtäni tulevaisuudessa tehdä?

On hyvä huomata, että osaamista karttuu monissa eri tilanteissa, usein myös huomaamatta niin töissä, opinnoissa kuin vapaa-ajalla. Meillä kaikilla on oma ainutlaatuinen osaamisen kokonaisuutemme, jollaista toista ei ole. Vain sinä voit lopulta sanoittaa omaa osaamistasi.

Miksi osaamisen tunnistaminen on haastavaa? Uravalmentajana olen huomannut, että tähän on monia, yksilöllisiä syitä.

Ensinnäkin osaamisen kieli saattaa tuntua vaikealta. Meiltä puuttuu sanoitus siihen, mitä osaaminen oikeastaan on. Mistä kaikesta puhumme, kun puhumme osaamisesta ja vahvuuksista? Perinteisesti pidämme osaamisena vain kovaa substanssiosaamista, mutta kyse on huomattavasti laajemmasta kokonaisuudesta.

Meidän on myös helpompi huomata omia puutteitamme. Niitä me kaikki varmasti osaamme luetella pilvin pimein. Saattaa olla haastavampaa keskittyä siihen, mitä osaamista meillä on, missä olemme hyviä.

Voi myös tuntua nololta sanoa ääneen, mitä osaa. Sehän voidaan tulkita itsekehuksi, vaikka kyseessä on vain tosiasioiden toteaminen.

Voimme olla myös kriittisiä itseämme kohtaa, emmekä arvosta omaa osaamistamme. Tai oma osaaminen voi tuntua niin itsestäänselvyydeltä, ettei sitä edes osaa pitää osaamisena.

Lopuksi mieleeni tulee vielä tutkintokeskeisyytemme, joka mielestäni Suomessa on vallalla. Esittelemme itsemme usein tutkinnon tai ammattimme kautta, mikä ei vielä välttämättä kuvasta todellista osaamistamme.

Oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen äärelle kannattaa pysähtyä säännöllisin väliajoin. Lähde liikkeelle jo ennen kuin olet tilanteessa, jossa sinun pitää osata kertoa osaamisestasi.

Ja muista, että apua on aina saatavilla, me olemme täällä sinua varten.

Sanna Passi
koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija,
uravalmentaja

Katso kaikki ajankohtaiset

Sanna Passi

Sanna Passi

koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija