Opiskelijaelämää: Tarkkana työelämään

Onnittelut keväällä valmistuneille tai valmistuville farmaseuteille ja proviisoreille! Työsopimuksen tekeminen on hyvinkin ajankohtaista. Niin on myös kesätöihin menevillä opiskelijoilla. Tässä vaiheessa suurimmalla osalla onkin jo kesätyöpaikka valmiina. Työsopimus voi olla tehty tai se on pian allekirjoitettavana. On muutamia asioita, jotka on hyvä pitää mielessä kun aloittaa työnteon.

Ensinnäkin, työsopimus pitää aina tehdä kirjallisena! Vaikka suullinenkin sopimus on yhtä lailla pätevä, niin kirjallisen sopimuksen merkitys on sen konkreettisuudessa. Sopimus on dokumentti, jonka perusteella niin työntekijä kuin työnantaja voivat olla yksimielisiä siitä mitä on sovittu. Silloin epäselvyyksiä työstä ja palkkauksesta ei pitäisi jälkikäteen tulla, kun voi vedota siihen, mitä paperilla lukee. Varsinkin riitatilanteissa kirjallinen sopimus on tärkeä todiste.

Työtehtävistä ja työajasta kannattaa sopia kirjallisesti, ettei tule yllätyksiä. Jos työsopimuksessa ei ole esimerkiksi mainittu työpaikan olevan pääapteekissa, niin apteekkari voi antaa työvuoroja myös naapurikunnan sivuapteekissa. Jos tarjotaan sellaisia työtehtäviä, joista ei ole etukäteen sovittu, pitää tietää millaista korvausta niistä saa. Esimerkiksi apteekkari voi pyytää avustamaan apteekin remontissa varsinaisen aukioloajan ulkopuolella, ja jos työsopimuksessa on sovittu vain farmaseuttisista tehtävistä, ei remonttiavusta ole pakko maksaa palkkaa tai työehtosopimuksen mukaisia lisiä.

Palkalle on asetettu työehtosopimuksessa minimit, mutta palkka on aina neuvoteltavissa. Kannattaa siis arvostaa itseään ja pyytää tarpeeksi hyvää palkkaa! Opiskelijoiden avuksi liitolla on palkkasuositukset, mutta niitäkään ei kannata katsoa orjallisesti. On hyvinkin mahdollista neuvotella itselleen suositusta parempi palkka.  Myös luontoiseduista on hyvä neuvotella. Ei ole lainkaan mahdotonta saada esimerkiksi työmatkoista korvausta.

TES:n sisältö kannattaa tuntea, jotta tietää esimerkiksi palkan lisien määräytymisperusteet. Apteekeissa noudatetaan farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusta, paitsi teknisen työntekijän tehtävissä tai harjoittelun ulkopuolella oppilaana työskennellessä apteekin työntekijöiden työehtosopimusta. Sairaaloissa on lähes aina käytössä KVTES, ja virkamiestyössä esim. Kelalla tai Fimealla VTES. Teollisuudessa noudatettava työehtosopimus riippuu työnantajasta ja tehtävästä.

Entä sitten, jos työpaikka ei vastaa odotuksia ja työnteko on tuskaa? Ei kannata silti haukkua työnantajaa pystyyn ja lähteä ovet paukkuen. Tai vielä pahempaa: haukkua työpaikkaa somessa. Niin tekemällä saattaa polttaa vahingossa muitakin siltoja. Farmasia on pieni ala ja työnantajienkin keskuudessa leviää kyllä puhe henkilöstä, jota ei kannata palkata. Mieluummin laskee aamut loppuun ja lähtee hyvässä hengessä.

Vaikka näitä kauhuapteekkeja onkin, niin ne ovat pieni vähemmistö. Suurimmalle osalle kesätyöstä jää positiivinen kokemus ja mahdolliset ongelmatkin kannattaa ajatella oppina tulevaa uraa varten. Itselläni on jäänyt hyvä mieli kaikista työpaikoista, joissa olen ollut. FLOpin ja itseni puolesta toivotan työn iloa kaikille!

Alpo Turunen
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry

Tässä blogissa pääset kurkkaamaan Farmasialiiton opiskelijoiden arkeen. Kirjoitamme opiskelijaelämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta.

Katso kaikki ajankohtaiset