Johan on työmarkkinat: Palvelukseen halutaan: farmaseutti

Apteekeissa kärsitään parhaillaan ennätysmäisestä farmaseuttipulasta. Yli puolella Suomen apteekeista on ollut vuoden sisällä vaikeuksia rekrytoida farmaseuttista henkilökuntaa äskettäin tehdyn kyselyn perusteella.

Mikä on johtanut tähän tilanteeseen? Syitä löytyy varmasti useita. Palkkaus nousee jäsenkyselyissä tyytymättömyyden aiheuttajista ykkössijalle. Se on jäänyt merkittävästi jälkeen yleisestä palkkakehityksestä maassamme. Farmaseutti ansaitsee yli 300 euroa kuukaudessa vähemmän kuin vastaavan tasoisen koulutuksen suorittanut yksityisen sektorin työntekijä. Palkka jää myös alle yksityisalojen mediaanipalkan. 

Farmasialiiton tekemän palkkakyselyn mukaan eri sektoreiden farmaseutteja ja proviisoreita yhdistää yhteinen huoli: työn vaativuuden lisääntyminen ja ammatillinen lisäkouluttautuminen eivät näy palkassa. Kouluttautuminen ja ammattitaidon ylläpitäminen tapahtuu ainakin osittain työntekijän omalla ajalla. Tuntuisi reilulta, että osaamisen kartuttamisesta heruisi myös palkkapussiin lisäansioita.

Yhteiskunnassamme työntekijöillä on yleensä mahdollisuus vaikuttaa omaan ansiotasoonsa ammatillisella lisäkoulutuksella. Jos työntekijältä puuttuu tämä keino, se saattaa johtaa motivaatio-ongelmiin. Jopa niinkin pitkälle, että vastavalmistunut harkitsee vakavasti, kannattaako alalla pysyä. Osa tutkinnon suorittaneista päätyykin alan vaihtoon.

Työn lisääntynyt kuormittavuus nousee myös esille tutkimuksissa. Tähän vaikuttaa työntekijöiden saatavuusongelmat, toimitettujen reseptien määrän selkeä kasvu useina perättäisinä vuosina sekä vaativien asiakaspalvelutilanteiden lisääntyminen. 

Johtamistaitojen sekä hyvän neuvottelukulttuurin kehittäminen työpaikoilla vähentäisi myös työssä koettua kuormitusta sekä lisäisi työhyvinvointia.

Farmasialiiton palkkakyselyyn vastanneista farmaseuteista yli puolet ilmoitti olevansa tyytymätön palkkaansa. Palkkauksen tulisikin jatkossa vastata työn vaativuutta. Tämä puolestaan lisäisi alan vetovoimaa ja vaikuttaisi alalle jäämiseen tutkinnon suorittamisen jälkeenkin.


Katja Tanskanen
Farmasialiiton edustajiston puheenjohtaja

Katso kaikki ajankohtaiset