Proviisori NYT: Aloittavan apteekkarin haasteet -kollegailta

Proviisoriverkosto järjesti 10. helmikuuta kollegaillan teemalla ”Aloittavan apteekkarin haasteet”. Tilaisuus järjestettiin Helsingissä Farmasialiiton toimistolla ja Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston Snellmania-rakennuksen seminaarisalissa. Tilaisuudessa oli tuttuun tapaan videoyhteys Helsingin ja Kuopion välillä, ja tilaisuutta oli mahdollisuus seurata myös etäyhteydellä omalta kotikoneelta.

Helsingissä puhujana toimi Jyväskylän Uuden apteekin apteekkari Harri Ovaskainen ja Kuopiossa Kajaanin 4. Otanmäen apteekin apteekkari Juha Konttila. Puhujien esitykset olivat mukavan interaktiivisia ja olikin mielenkiintoista seurata etenkin puhujien välisiä kommentteja kesken esitysten. Molemmilla apteekkareilla oli kertynyt reilusti proviisorivuosia ennen apteekkiluvan saamista, Harrilla noin 20 vuotta ja Juhalla noin 17. Juhan apteekki sijaitsee pienellä paikkakunnalla kun taas Harrin apteekki sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Oli mielenkiintoista saada tietoa hyvin erilaisissa lähtökohdissa olevien apteekkien eroista.

Harri puhui etenkin talousasioista aloittavan apteekkarin näkökulmasta, Juha muun muassa itse luvan hakemisesta ja kuten Harrikin, siitä, mitä apteekkarin tulisi ymmärtää apteekin taloudesta. Tilaisuudessa korostettiin apteekin talouteen liittyvien tunnuslukujen ymmärtämistä, eli siis apteekin tuloslaskelman ja etenkin myyntikatteen ja käyttökatteen sekä taseen ymmärtämistä. Puhujien mukaan paras tapa haettavan apteekin talouden tunnuslukujen selvittämiselle on kysymällä suoraan apteekkiluvasta luopuvalta apteekkarilta. Apteekkia hakiessa suositeltiin asettamaan tietyt rajat, kuten apteekin koko ja etäisyys asuinpaikkakunnasta. Hakuvaiheessa yleensä on vaihe, jossa odotetaan saako apteekkilupaa vai ei, ja hyvin todennäköisesti apteekkeja pitää hakea useita, ennen kuin myönteinen lupapäätös tulee. Tästä huolimatta ”rima” haettavalle apteekille tulisi pitää riittävän korkealla.

Apteekkikaupassa ainoa pakollinen asia koskee lääkevaraston lunastamista. Jokaisen tuoreen apteekkarin tulisikin miettiä apteekin toiminta tarkkaan, mikäli lunastaa vain lääkevaraston. Mikäli aikoo pitää apteekin samalla paikalla, kannattaa harkita muun muassa sitä, tarvitseeko apteekin kalusteita uusia, vai ostetaanko jo apteekissa olevat kalusteet. Myös henkilöstörakenne olisi hyvä selvittää. Apteekkariuden alkutaipaleella kehotettiin varautumaan yllätyksiin, niin positiviisiin kuin negatiivisiinkin. Likviditeetin hallinta on myös tärkeää, sillä ”apteekin tilillä on aina oltava rahaa”, ja alkuvaiheessa käyttöpääoma voi olla tiukilla. Tämä tulisi huomioida myös lainaa hakiessa. Omalla työpanoksella on tärkeä merkitys apteekin toiminnan kannalta. Apteekin haltuunoton jälkeen toiminnan kehittämistä voi työstää pohtimalla myynnin rakennetta, mahdollisia muutoksia toimintaympäristössä sekä tekemällä strategiatyötä.

Lopuksi vielä joitakin apteekkareiden mietteitä apteekkarin uraa harkitsevalle proviisorille: ”Jokaisen pitää muistaa, että se on osa elämää, alkuun epävarmaa mutta ajatus apteekkariudesta kypsyy”, ”Opiskele yrittäjyyttä, taloutta ja esimiestaitoja”, ”Nyt olen työssä, mistä minä nautin”.

Arto Puranen
Proviisoriopiskelija
Proviisoriverkoston johtoryhmän sihteeri

Katso kaikki ajankohtaiset