Proviisori NYT: Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä!

Otsikon mukainen lausahdus kuului Vipsille, puhuvalle koiralle Carl Barksin Aku Ankka -tarinassa (Aku Ankka 04/55). Sijoitin mielessäni kyseisen lausahduksen liittomme perustamisen aikoihin, kun kuuntelin Kirsi Kvarnströmin juhlapuhetta Farmasialiiton 100-vuotisjuhlassa. Farmasialiiton perustamisvuonna 1917 proviisorien ja farmaseuttien ansiotaso oli erittäin huono. Proviisorien oli muun muassa vaikeaa mennä naimisiin, perustaaja elättää perhettä silloisella palkalla. Työaika oli pitkä, eikä yksityiselämään ollut aikaa varsinkaan maalaispaikkakunnilla. Kuten juhlapuhe sen hyvin kiteytti: yhteistä liittoa tarvittiin, jotta paremmat työolot voitiin saavuttaa.

Olen tuon puheen jälkeen miettinyt, mikä on ollut se voima, joka on luonut uskoa paremmista työoloista. Tähän mennessä olen päätynyt Stockdalen paradoksiin (Jim Collins: Hyvästä Paras). Kyseinen paradoksi on saanut nimensä Amiraali James Stockdalen mukaan. Hän oli sotavankina Vietnamin sodan aikaan ja kärsi kidutuksista. Kysyttäessä miten hän selviytyi noissa oloissa, hän vastasi, ettei koskaan menettänyt uskoaan, etteikö pääsisi joskus pois. Hän myös luotti siihen, että selviytyy lopulta voittajana kokemuksistaan huolimatta.

Ketkä sitten eivät selvinneet samoissa oloissa? Stockdalen mukaan optimistit, jotka uskoivat pääsevänsä pois seuraavana jouluna. Kun vapautusta ei jouluna tullutkaan, kohdistui seuraava odotus pääsiäiseen ja jälleen he joutuivat pettymään. Stockdalen paradoksi tarkoittaa, että luottamus selviytyä täytyy säilyttää vaikeuksista huolimatta, mutta samaan aikaan pitää uskaltaa kohdata kaikkein julmimmat tosiasiat tämän hetkisestä tilanteesta, olivatpa ne sitten millaisia tahansa. Amiraali Stockdalen tapauksessa hän oli varma, että pääsisi pois sotavankeudesta jonain päivänä, vaikka tuona kyseisenä hetkenä hän olikin sotavanki ja häntä kidutettiin. Uskoisin, että sama pätee myös liittomme perustajajäseniin; työolot olivat suoraan sanottuna surkeat, mutta täydellinen luottamus siihen, että jonain päivänä ne paranisivat, johti Farmasialiiton perustamiseen. Tämän takia he onnistuivat.

Ehkä tämä on hyvä muistutus myös itselleni. Olivatpa ajat millaisia tahansa, kaunistelemattomat tosiasiat on kohdattava, mutta samalla on pidettävä täysi luottamus siihen, että selviytyy voittajana.

Antti Kataja
Farmasialiiton puheenjohtajaehdokas

Katso kaikki ajankohtaiset