Proviisori NYT: Kollegan kehu kiertämään

Alun perin latinankielinen sana kollegiaalisuus tarkoittaa toverillisuutta ja yhteisöllisyyttä työporukassa. Käytännössä kollegiaalisuus näkyy työtovereiden tukemisena ja arvostuksena, tiedon jakamisena ja avoimena vuorovaikutuksena. Toisaalta kollegiaalisuutta on myös erilaisten työtapojen suvaitseminen ja ristiriitatilanteiden selvittäminen hyvässä hengessä kollegan kanssa. Terveydenhuollossa kollegiaalisuus tarkoittaa lisäksi sitoutumista kollegakunnan, ja koko terveydenhuollon, yhteisiin pelisääntöihin.

Mitä hyötyä kollegiaalisuudesta sitten on? Tutkimus osoittaa, että keskustelu sujuu luontevasti kollegiaalisessa työyhteisössä (Aalto ym.: Kollegiaalisuuden vahvistaminen hoitotyössä. Kirjassa: Kollegiaalisuus hoitotyössä. 2015). Arkisen aherruksen keskellä on kiva huomata, kuinka kollegalta saa tarvittaessa apua kiperässä tilanteessa  ̶  tai iloisen kaverin kahvihetkeen. Toimiva työyhteisö antaa myös parhaimman panoksen asiakkaan hyväksi.

Kollegat eivät kuitenkaan opi arvostamaan toisiaan itsestään. Koulutus ja harjoittelu ovat merkittäviä kollegiaalisuuden rakennuspalikoita useilla aloilla, eikä farmasia ole tästä poikkeus. Kehittyminen ammattiin on prosessi. Opiskeluaikana opettajilla ja harjoitteluvastuuhenkilöillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja yhteisten toimintatapojen rakentajina. Tärkeimmät kollegiaalisuuden rakentajat työuran aikana ovat kuitenkin kollegat. Haastan kollegani, farmasian ammattilaiset, kantamaan kortensa kekoon kollegiaalisuuden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi: kehu ja arvosta kollegan hyvin tehtyä työtä ja tsemppaa haastavissa tilanteissa. Kollega saattaa ilahtua ja laittaa hyvän mielen kiertämään :).

Aurinkoisin kevätterveisin,

Kati Heiskanen

Proviisoriverkoston johtoryhmän jäsen

Katso kaikki ajankohtaiset