Proviisori NYT: Millä tavoin sinä voit edistää rationaalisen lääkehoidon edistämistä?

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman työ jatkuu myös tänä vuonna. Ohjausryhmä jätti väliraporttinsa alkuvuodesta 2017. Toimeenpano-ohjelma keskittyy viiden pääteeman suunnitteluun ja toteutukseen:

  • Rationaalisen lääkehoidon edistäminen lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan avulla
  • Toimiva lääkehuolto uusissa sote-rakenteissa
  • Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ja sote-tietovarantojen hyödyntäminen
  • Rationaalista lääkehoitoa tukevan tutkimuksen edistäminen
  • Lääkeinnovaatiotoiminnan edistäminen

Toimeenpano-ohjelmassa näkyy hyvin työn potilaskeskeisyys. Sen tavoitteena on parantaa potilaan kokonaisvaltaista hoidon toteutumista, toimintakykyä ja samalla luoden edellytykset kustannustehokkaalle lääkehoidolle sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta. Määritelmän mukaan rationaalinen lääkehoito on turvallista, tarkoituksenmukaista, tehokasta ja taloudellista.

Me farmasistit teemme jokapäiväisessä työssämme arjen tekoja, jotka edistävät rationaalista lääkehoitoa. Oletko pysähtynyt ajattelemaan, mitä sinä jo teet ja/tai voisit tehdä rationaalisen lääkehoidon toteutumisen eteen? Miten voisimme parantaa moniammatillista yhteistyötä potilaiden palvelun parantamiseksi? Miten parhaiten ehkäisisimme turhaa lääkkeiden käyttöä? Miten turvaamme jatkossakin kaikille tasavertaisen hoidon kustannusten uhatesssa kasvaa koko ajan? Suuria päätöksiä pääsee harvat tekemään, mutta paikallisella tasolla ja ruohonjuuritasolla on meillä asiantuntijoilla suuri rooli.

Alla pohdintaa, miten eri sektoreiden ammattilaiset jo osallistuvat rationaalisen lääkehoidon toteutukseen. Moni ammattikunnan perustehtävä on taottu jo lääkelaissa.

Apteekkifarmasistit mm. neuvovat asiakkaita päivittäin turvalliseen ja oikeaan lääkkeiden käyttöön, edistävät potilaan terveyttä, hyvinvointia ja hoitoon sitoutumista ohjeillaan, ohjaavat asiakkaan tarvittaessa lääkäriin, tekevät lääkityksen tarkistuksia ja yhteistyötä paikallisten potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon kanssa.

Sairaalafarmasistit mm. vastaavat sairaalan laadukkaasta lääkeinformaatiosta ja -jakelusta, valmistavat räätälöityjä lääke-eriä eri osastoille, tarkistavat potilaiden lääkityslistoja ennen ja jälkeen osastolle siirtymisen ja edistävät kliinistä farmasiaa ja potilasturvallisuutta.

Lääketeollisuusfarmasistit mm. neuvovat lääkäreitä, potilaita ja apteekkien henkilökuntaa lääkkeiden oikeassa ja turvallisessa käytössä, varmistavat, että lääkkeet täyttävät myyntilupavaatimukset sekä valmistetaan GMP -ohjeistuksen mukaisesti, seuraavat lääkkeen turvallisuutta sen koko elinkaaren ajan, varmistavat, että lääkkeiden markkinointi ja myynti ovat eettisten ohjeiden mukaista sekä tekevät elintärkeää tutkimustyötä uusien lääkemuotojen kehittämiseksi.

Vaikka et kuuluisi mihinkään näistä esimerkkisektoreista, teet varmasti paljon rationaalisen lääkehoidon eteen. Lääkehuollossa on vielä paljon tekemätöntä työtä potilaiden hyväksi, jolla voidaan luoda lisäarvoa myös yhteiskunnalle ja poistaa turhia kuluja. Aidon moniammatillisen yhteistyön määrätietoinen lisääminen edistää potilaiden lääkitysturvallisuutta. Tämän saralla on vielä paljon kehitettävää. Miten sinä jo tänään voisit lisätä eri sektoreiden ammattilaisten yhteistyötä?  Yhdessä olemme vahvempia ja kehitymme entistä paremmiksi.  Myös potilaiden omaa roolia lääkityksen hallinnassa pyritään lisäämään koko ajan.

Sote – uudistuksessa päätetään nyt isoista asioista. Kannustan seuraamaan uutisointia ja osallistumaan Akavan, JUKO:n ja Farmasialiiton alueellisiin tapahtumiin. Ensimmäinen Farmasialiiton sote-teemailta ti 23.5 Tampereella.

Kiinnostuksen herätessä voit lukea toimeenpano-ohjelman väliraportin STM:n sivuilta. Myös moniammatillisuuden kehittämisestä löytyy työryhmien mietteitä julkari.fi sivuston kautta.

Mari Kuuttila

Proviisori

Suomen Farmasialiiton Proviisoriverkoston johtoryhmä

Suomen Farmasialiiton Tampereen aluejohtoryhmän puheenjohtaja

Katso kaikki ajankohtaiset