Puheenjohtajan kynästä: Ei ainoastaan kuluerä

Iltalehti  julkaisi eilen uutisen, jossa oli Kuntatyönantajien listaa sairaanhoitopiirien ammattien palkoista. Pitihän asia tarkistaa ja huomasin, että farmaseutin kokonaisansion (säännöllisen työajan ansiot sekä lisä-, ylityö- ja muut vastaavat korvaukset) oli 2 912 €/kk. Osastofarmaseutilla sama luku oli 2 895 €/kk. En kiljunut riemusta.

Ajattelin, että ehkä paremman kuvan saa, kun tarkastelee vaikkapa säännöllisen työajan ansioiden kehitystä, ja kävin katsomassa, miten farmasian ammattilaisten palkka on kehittynyt kuntasektorilla Tilastokeskuksen mukaan. Vuosina 2014 – 2018 farmaseutin säännöllisen työajan mediaanipalkka on ollut 2 826, 2 816, 2 836, 2 836 ja 2 876 €/kk. Nousua on tullut siis ”huimat” 50 euroa neljän vuoden aikana. Proviisoreilla säännöllisen työajan mediaanipalkka on noussut noin 40 euroa per vuosi vastaavalla ajanjaksolla. Taaskaan en kiljunut riemusta. 

Olen huolestunut tästä siksi, että kuntasektorilla farmaseuttien ja proviisorien työnkuva on muuttunut radikaalisti lääkelogistiikasta kohti kliinistä osaamista. Tiedotimme asiasta keväällä, ja kyseisessä tiedotteessa kuvattu jäsenpalaute kertoo olennaisimman:

”Meiltä odotetaan muun muassa kliinisen farmasian osaamista, pedagogisia taitoja, kykyä tiimityöskentelyyn, erilaisten ohjeistusten laatimiseen ja kirjaimellisesti potilaan vierellä työskentelyyn, mutta palkkakehitys on pysähtynyt menneeseen aikaan, jolloin työtehtävät kuntasektorilla olivat lähinnä logistisia.”

Esimerkiksi farmaseuttien ja proviisorien tekemillä lääkehoidon arvioinneilla edesautetaan potilaan turvallista ja taloudellista lääkehoitoa. Tämä osaaminen ja varmuus tulevat kokemuksen ja lisäkoulutuksen kautta, mutta useinkaan erityisosaaminen ei näy palkkauksessa. Tämä on toki ongelma kaikilla sektoreilla. Yksi arvostuksen mittareista on palkka, mutta ainakaan pikainen tarkastelu Tilastokeskuksen tietoihin ei luonut uskoa siihen, että alan arvostus näkyisi myös palkassa. 

Vielä kerran, en ole vain huutelemassa, että antakaa rahaa. Haluan korostaa, että kuntasektorilla työskentelevien farmasian ammattilaisten rooli on muuttunut vaativammaksi ja erityisosaamista tarvitaan. Palkkaus ei ole pysynyt tämän perässä, vaikka maailmalta havaittujen tietojen mukaan farmasian ammattilaiset tuovat myös ihan konkreettisia säästöjä. Valitettavasti tuntuu siltä, että kaikki nähdään vain kulueränä, vaikka hyödytkin olisivat saatavilla.

Antti Kataja
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto

Katso kaikki ajankohtaiset