Puheenjohtajan kynästä: Ensimmäinen päivä

Ensimmäinen päivä lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa alkaa olla takana, ja täytyy kiitellä teitä jäseniä aktiivisuudesta ja tuesta työehtosopimusneuvotteluihin! Vaikka kyseistä kieltoa käytetäänkin Farmasialiiton historiassa ensimmäistä kertaa, niin olette rohkeasti varmistelleet mieltänne askarruttavia asioita. Voitte myös jatkossa olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä, sillä haluamme olla tukenanne pienimmissäkin kysymyksissä, joita teillä mahdollisesti on kieltoon liittyen. Olemme varautuneet olemaan jäseniemme tukena myös nyt pyhien aikana. 

Farmasialiitto on ammattiliitto, jonka tehtävänä on ajaa jäsentensä eli farmasian ammattilaisten taloudellisia, oikeudellisia ja ammatillisia etuja. Liitto neuvottelee apteekissa työskentelevien farmasian ammattilaisten työehtosopimuksen ja nyt on vaikuttamisen paikka lopputulokseen. Tämä riippuu meistä kaikista.

Kuten olemme nostaneet esiin, lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon lähdettiin, koska saimme vastatarjouksen palkantarkastusehdotukseen, joka oli muotoiltu niin, ettei se ollut hyväksyttävissä. Hallitus kävi keskustelua eri vaihtoehdoista, sillä näytti siltä, että hyväksyttävää vaihtoehtoa ei ollut tulossa. Päätös kiellosta ei syntynyt kevyin perustein ja se saattaa aiheuttaa epämukavia tilanteita meille kaikille. On kuitenkin muistettava, että nyt puhutaan meidän työehdoistamme ja palkastamme. 

Neuvotteluja on käyty jo lokakuun alusta saakka ja meillä Farmasialiitossa on selkeä tahtotila saada sopimus aikaiseksi. Neuvottelukierroksen aikana itselleni on herännyt myös huoli alan houkuttelevuudesta. Työn määrä on lisääntynyt ja olemme saaneet viestiä työn kuormittavuuden vaikutuksesta. Ala ja siellä työskentelevät farmasian ammattilaiset ansaitsevat parempaa arvostusta ja kannustavaa palkkausta. Mikäli houkuttelevuus kärsii, siitä kärsii koko apteekkiala. 

Tälläkin neuvottelukierroksella vaikutetaan koko alan palkkaukseen ja työehtoihin. Meillä kaikilla on siis mahdollisuus vaikuttaa miten onnistumme neuvotteluissa. Teidän tukenne auttaa eteenpäin. Tätä tukea halutaan myös vähätellä, sillä on helpompaa vain seurata sivusta ja nauttia lopputuloksen tuomista hyödyistä. Teillä on oikeutenne ja haluan rohkaista pitämään kiinni oikeuksistanne. 

Antti Kataja
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry

Katso kaikki ajankohtaiset