Puheenjohtajan kynästä: Johan on työmarkkinat

Sunnuntaina koittaa talvipäivänseisaus, mikä tarkoittaa, että on vuoden lyhin päivä. Sen jälkeen päivä alkaa taas pidentyä. Työmarkkinoiden talviseisauksen askelmerkit aseteltiin taasen kohdilleen vuonna 2016, ja tällä hetkellä eletään sitä pimeintä aikaa. 

Miksi nyt horisen talvipäivänseisauksesta? Siksi, että Suomen työmarkkinaneuvotteluiden kenttä tuntuu jämähtäneen horrokseen ja pimeyteen. Kaikilla aloilla neuvottelut soutavat ja huopaavat edestakaisin ilman konkreettisia neuvottelutuloksia. Koska tilanne on sama myös apteekkien farmaseuttisen henkilöstön tessin osalta, olemme saaneet jäseniltä paljon aiheellisia kysymyksiä sen suhteen, että missä mennään meidän neuvotteluissamme. 

Taustaksi avaan hieman muiden alojen neuvottelutilannetta. 

Kaikkiaan tämän vuoden neuvottelukierros on alkanut haastavista asemista. Lähes kaikilla aloilla optiovuosi jätettiin käyttämättä, mikä johti alakohtaisiin tes-neuvotteluihin. Neuvottelusyksy ei ole ollut helppo, ja siitä meillä on osoituksena jo nähtyjä ja käynnissä olevia työtaistelutoimenpiteitä. Postin työntekijät lakkoilivat, samoin Teollisuusliiton. Kritiikkiä on myös osoitettu uuden valtakunnansovittelijan suuntaan. Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden kiistoja soviteltiin viikko ennen lakkoja ja seuraavan kerran vasta lakkojen jälkeen. Aikaisemmin lakkouhkaa on soviteltu viimeisille hetkille saakka. Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden odotetaan olevan syksyn liittokierroksella sopimuksellaan suunnannäyttäjiä. Tästä on ollut viitteitä myös valtakunnansovittelijan sovintoesityksissä. Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ovat päässeet vasta tällä viikolla jatkamaan neuvottelujaan, koska kuullun mukaan työnantajapuolen kalenterista ei ole tilaa aikaisemmin löytynyt. On myös vedottu osapuolten kaukaisiin näkemyksiin.

Isoin yllätys tuli sovintoesityksessä PAUn ja Paltan työriitaan. Sovintoesityksessä palkankorotusprosentit kytkettiin Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sekä Teollisuusliiton ja Kemianteollisuuden tuleviin palkankorotusratkaisuihin. Ilmeisesti Suomeen halutaan ajaa tekno-tupo-tyylistä ratkaisua, vaikka vuoden 2017 alussa työnantajien keskusjärjestöpuoli itse halusi irti keskusjärjestösopimuksesta, ja että sopiminen jatkuu liittojen kesken.

Mitenkäs meillä? 

Farmasialiitto ja Apteekkien työnantajaliitto (Apta) ovat käyneet neuvotteluja lokakuun alusta alkaen. Varsinaisia työehtosopimusneuvotteluja on ollut 11 kertaa, ja lisäksi neuvottelujen välillä on käyty sähköpostivaihtoa mm. tekstimuodoista ja niiden tarkennuksista. Neuvotteluja on käyty ja etenemistä tekstikohdissa on tapahtunut. Kun Farmasialiitto on edennyt palkantarkastuskeskusteluihin, on tahti hidastunut. Toimitimme Aptalle 10.12. palkantarkistusehdotuksen ja saimme 20.12. vastatarjouksen, joka oli muotoiltu siten, että sitä ei pystytty hyväksymään. 

Olen erittäin huolestunut neuvottelutahdin vaikutuksesta alaamme. Tällä hetkellä voimavaroja käytetään hitaisiin neuvotteluihin, kun samalla meidän pitäisi miettiä, miten apteekki nähtäisiin isompana osana terveydenhuoltoa. Suomen hallituskin on hallitusohjelmassaan sitoutunut sekä rationaalisen lääkehoidon edistämiseen että virkamiesmuistiossa esiteltyyn lääkehoidon tiekarttaan. Tässä meillä olisi alana vaikuttamisen paikka yhdessä. Ei tarvitse kuin käydä nuorten suosimassa somekanava Jodelissa kurkkaamassa heidän mielikuviaan apteekkityöstä. Se ei ole positiivinen. Itse en keksi, miten tällainen tes-neuvottelukierros edistäisi apteekkityön positiivista mielikuvaa ja houkuttelisi alalle. Ala ja farmasian ammattilaiset ansaitsevat parempaa arvostusta ja kannustavaa palkkausta.

Sekä muiden alojen että meidän neuvottelutilanteesta jää sellainen tunne, että jossakin nyt jarrutetaan. Mikä muuten voisi selittää sitä, että neuvotteluissa ja sovitteluissa tuntuu olevan pysähtyneisyyden aika? Me ainakin haluamme päästä neuvotteluissa eteenpäin ja sopimukseen! Ja sillä aktiivisuudella, miten me Farmasialiitossa olemme tätä edistäneet, olisimme kyllä ansainneet olla pidemmällä. Siksi päädyimme päätökseen lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. 

Antti Kataja
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry

Katso kaikki ajankohtaiset