Valot päälle apteekkikeskusteluun

Hyvää Valon nimipäivää! Tänään 3.2.2023 on hyvä päivä pohtia lääkitysturvallisuutta, Valo-ohjelman perustehtävää. 

Keskustelu apteekkien, lääkkeiden ja lääkeneuvonnan ympärillä käy nyt vaalien alla kiivaana. Emme voi välttyä lukemasta erilaisia lehtikirjoituksia ja somepostauksia aiheesta. 

Usein keskustelua käydään vain talouden näkökulmasta. Puhutaan siitä, kuinka lääkkeiden saatavuutta tulisi parantaa ja apteekkeihin liittyvää sääntelyä purkaa. Ajaudutaan turhauttaviin väittelyihin, joissa osapuolet eivät anna tuumaakaan periksi omista näkemyksistään. Lääkehoidon turvallisuus jää tässä keskustelussa harmillisesti sivualalle. 

Apteekeissa työskentelee korkeasti koulutettuja lääkehoidon asiantuntijoita, farmaseutteja ja proviisoreja. Meidän tehtävämme terveydenhuollon ammattilaisina on varmistua siitä, että asiakas saa riittävästi tietoa käyttämistään lääkkeistä.

Lyhyenkin asiakaskohtaamisen aikana arvioimme nopeasti tilanteen ja sen, millaista neuvontaa juuri kyseinen asiakas kaipaa. Käytämme opintojen ja kokemuksen kautta hankittua osaamistamme joka päivä.

Itsehoitolääkkeitä ostavien asiakkaiden neuvonta on tärkeä osa apteekkien lakisääteistä palvelua. On selvää, että jokainen asiakas ei jokaisella asiointikerralla neuvontaa kaipaa.

Emme kuitenkaan voi jättää huomioimatta sitä, että meillä on paljon iäkkäitä, monisairaita ja monilääkittyjä ihmisiä, jotka tarvitsevat neuvoja ja tukeamme lääkehoidon onnistumiseksi. Apteekkien tehtävä on tarjota mahdollisuus neuvontaan aina kun sitä tarvitaan.

Kaiken apteekkien ympärillä käytävän myllerryksen keskellä emme voi vain vetäytyä siilipuolustukseen ja todeta, että mitään ei saa muuttaa. Mahdollisten muutosten tulee kuitenkin olla hallittuja. Keskiössä tulee aina olla asiakkaan ja potilaan turvallinen lääkehoito. 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi juuri selvityksen apteekkijärjestelmän kehittämisestä, jossa ehdotetaan apteekkitalouden sääntelyn kokonaisuudistuksen käynnistämistä. Selvityksessä linjataan, että uudistamista tulee valmistella nimenomaan terveyspoliittisista lähtökohdista. Tämä kuulostaa järkevältä, sillä uudistusten perusteena ei voi olla vain markkinatalous tai lähestyvät eduskuntavaalit.

Myös apteekkien omistajapohja on ministeriön arvioitavana. Enemmän kuin apteekkien omistajapohjaan, toivoisimme kiinnitettävän huomiota lääkitysturvallisuuteen ja siihen, kuinka tarkoituksenmukainen lääkehoito on myös taloudellista lääkehoitoa.

Me farmasian ammattilaiset emme tee työtämme miettien sitä, kenen tulee saada lääkemyynnistä suurin osuus. Meidän tehtävämme on ajatella asiakkaan parasta. 

Maija Pirttijärvi
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry

Blogi on alun perin julkaistu Apteekkariliiton blogissa 3.2.2023.

Katso kaikki ajankohtaiset

Maija Pirttijärvi

Maija Pirttijärvi

puheenjohtaja