Viedään viestiä jukolaisille neuvottelijoille

Apteekkifarmaseuttien ja -proviisorien neuvottelut saatiin päätökseen juuri ennen kuin julkissektorin tes-neuvottelut alkoivat 14.1. Avoapteekeissa työskentelevien farmasian ammattilaisten palkoista neuvottelee suoraan Farmasialiitto. Kuntasektorilla, valtiolla ja yliopistolla työskentelevien farmasistien työehdoista neuvottelee puolestaan JUKO. Suomen Farmasialiitto kuuluu akavalaisena liittona Vakavaan, joka taas osallistuu julkisen sektorin sopimustoimintaan JUKOn kautta. Näin Farmasialiitto voi vaikuttaa neuvotteluihin juuri Vakavan kautta.

Kuulostaako monimutkaiselta? Niin minustakin. Olen kuitenkin luottavainen sen suhteen, että meillä on Farmasialiitossa henkilöitä, jotka ovat perehtyneet työehtosopimusten kiemuroihin ja osaavat tarvittaessa vastata kysymyksiimme. Myös jukolaiset luottamusmiehet ovat meitä varten omissa organisaatioissamme. Nyt viimeistään on hyvä hetki selvittää, keitä he ovat, ja muistutella olemassaolostamme.

Jukolaiset luottamusmiehet ovat meitä varten omissa organisaatioissamme.

Mitkä ovat sitten tavoitteemme näissä neuvotteluissa? Mitä viestiä haluamme viedä neuvottelupöydissä istuville jukolaisille neuvottelijoille? Tässä minulla on tilaisuus tuoda esille omat ajatukseni, jotka pohjaavat paljon siihen, mitä olen eri tilanteissa jäseniltämme kuullut. 

Kuntasektoria erityisen raskaalla kädellä kurittanut kiky-sopimus on ollut jo paljon otsikoissa. JUKOn pääviesti on, että kiky-tuntien on poistuttava tai niistä tulee saada tuntuva korvaus. Ymmärrän täysin jäsentemme ärtymyksen näistä tunneista, etenkin kun lisäksi kolmen vuoden raju lomarahojen leikkaus iski myös juuri julkisen sektorin työntekijöihin. Mutta kiky-tunnit on kaikkien jukolaisten yhteinen asia, ja niiden poistamista ajetaan varmastikin voimallisesti. 

Kuntasektorin farmaseuttina koen, että olemme jääneet pahasti jälkeen palkkakehityksestä. Työnkuvat ovat muuttuneet radikaalisti. KVTES-palkkaluokat ja tekstit eivät vastaa farmasian ammattilaisten koulutustasoa ja työn vaativuutta sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Kaukana ovat ne ajat, jolloin pääasiallinen työmme oli (hieman kärjistäen) purkkien siirtämistä paikasta toiseen. Kuitenkin tuntuu, että palkkauksen suhteen elämme edelleen tuota aikaa.

Tunnen jotenkin erityistä ylpeyttä farmasian ammattilaisten aina vain laajentuneista toimenkuvista osana terveydenhuoltoa.

Me teemme vakuuttavaa ja vaikuttavaa asiantuntijatyötä yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tunnen jotenkin erityistä ylpeyttä farmasian ammattilaisten aina vain laajentuneista toimenkuvista osana terveydenhuoltoa. Sairaalafarmasia nähdään yhä enemmän lääkitys- ja potilasturvallisuuden varmistajana. Osastofarmaseutin tai klinikkaproviisorin asiantuntijuus on monin paikoin jo aivan korvaamaton. Enää ei löydy montaakaan erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon yksikköä, jossa farmasisti ei olisi mukana erilaisissa työryhmissä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Viimeisten kuukausien aikana olemme saaneet lukea useampiakin esimerkkejä siitä, miten farmaseutit ja proviisorit pitävät omaa vastaanottoaan terveysasemilla. Uusia avauksia nämäkin. Myös lisääntyvä automatisaatio sairaaloissa on luonut uudenlaisia työnkuvia. Meidän tehtävämme on ymmärtää robottien ja älylääkekaappien toimintaa ja osata kouluttaa myös muita ymmärtämään. 

Surullisen harvassa ovat ne työnantajat, jotka osoittavat arvostuksensa euromääräisesti.

Erityisosaaminen ja asiantuntijuus kasvaa joko kokemuksen tai lisäkoulutuksen kautta. Usein molempien. Mutta koskaan se ei tule itsestään ilman että me itse innostumme asiasta, otamme selvää, ryhdymme toimeen ja käytämme usein myös omaa aikaamme. Työnantajan puheissa meitä arvostetaan ja panostamme pidetään todella tärkeänä. Mutta surullisen harvassa ovat ne työnantajat, jotka osoittavat arvostuksensa euromääräisesti. Tämän vuoksi erityisosaamisen ja lisäkoulutuksen soisi olevan selkeämmin työehtosopimukseen kirjattuna. Tämä kannustaisi meitä entisestään vahvistamaan omaa osaamistamme, jonka niin mielellämme tuomme osaksi potilaan parasta mahdollista hoitoa yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Maija Pirttijärvi
farmaseutti
kuntasektorin neuvottelukunta

Katso kaikki ajankohtaiset