Edunvalvonta

Farmaseuttien ja proviisorien vahva edunvalvoja

Suomen Farmasialiitto on vahva akavalainen ammattiliitto ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Olemme merkittävä tuki jäsentemme arjessa alan kaikilla sektoreilla. Farmasialiitto vaikuttaa näkyvästi suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Olemme ammattitaitoinen ja haluttu yhteistyökumppani sidosryhmille ja yhteiskunnan päättäjille. Farmasialiitto on farmasian alan suunnannäyttäjä, joka innostaa farmaseutteja ja proviisoreita ammatilliseen järjestäytymiseen.

Vaikutamme muuttuvassa yhteiskunnassa ja uudistuvassa työelämässä jäsentemme ammatilliseen, taloudelliseen ja oikeudelliseen edunvalvontaan työuran kaikissa vaiheissa. Varmistamme jäsentemme ansiotason kehityksen muun muassa neuvottelemalla  työehtosopimuksista ja vaikuttamalla  työlainsäädäntöön. Farmasialiittoon kuuluminen tuo jäsenille turvaa  ja varmistaa heidän ammatillisen kehityksensä, uudistumiskykynsä ja oikeudenmukaisen kohtelunsa.

Farmasialiitto vaikuttaa rohkeasti, ennakoivasti ja ajankohtaisesti yhteiskunnan eri tasoilla varmistaen muun muassa farmasian ammattilaisten vahvan roolin uudessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Edistämme sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillista yhteistyötä. Vaikutamme myös kansainvälisesti eri farmasian järjestöjen kautta. Lähes 8 000 farmasian alan asiantuntijan ääni kantaa niin ammatillisessa kuin taloudellisessakin edunvalvonnassa.

Farmasialiiton 14 alueverkostoa järjestävät teemapäiviä, koulutustilaisuuksia sekä sosiaalista ja virkistävää toimintaa. Jäsenille aluetoiminta tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua ammattilaisina oman lähialueensa farmasistien kanssa. Alueverkostojen toiminta on avointa kaikille jäsenille riippumatta asuinpaikasta.

Farmasialiitto on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, farmasian alan ja koulutuksen kehittäjä sekä aktiivinen lääkealan asioiden edistäjä.

Liity nyt
jäseneksi!